Skip to content

Mobile Climate Control er et svensk offentligt selskab, som fremstiller avancerede varme-, køle-, ventilations- og luftkonditioneringssystemer til busser, lastbiler, konstruktioner, kompakte køretøjer, land- og skovbrug, minedrift, materialehåndtering samt kommercielle og militære køretøjer. Selskabet har drevet virksomhed i Sverige siden 1975. MCC har i øjeblikket sine egne produktionsanlæg samt forsknings- og udviklingsafdelinger i Sverige, Canada, Kina, USA, Sydafrika og, siden 2008, endvidere en moderne fabrik i Oława, Polen. Hvad angår strategi, sigter MCC efter at blive global leverandør af HVAC-udstyr til erhvervskøretøjsindustrien. Grundet det store netværk af samarbejdsrelationer havde MCC behov for et effektivt system til transportadministration. MCC’s bestyrelse i Oława var fuldt ud klar over, til trods for mange andre fordele, at en moderne udviklingsstrategi for selskabet ikke ville være komplet uden innovative værktøjer til transportadministration. Derfor valget af løsninger til at muliggøre kontinuerlig udvikling og effektiv ledelse af selskabet. Unifaun, en svensk virksomhed med en afdeling i Polen, er specialiseret i at forsyne virksomheder med innovative transportadministrationssystemer til transport- og produktionsvirksomheder i mere end 20 år.

Unifauns TMS-system som støtte til Mobile Climate Control

“Samarbejdet mellem MCC og Unifaun begyndte for mere end halvandet år siden. Det satte Unifaun i stand til at tilbyde en bred vifte af sine tjenester og samtidig konstant holde fokus på virksomhedens behov. Hver enkelt løsning er altid skræddersyet til den givne virksomheds specifikke beskaffenhed. Det er derudover muligt at udvide systemet gnidningsløst, for eksempel ved automatisk at udrulle tilføjelsesmoduler, som kunden kan bestille direkte i sit system, i butikken med tilføjelsesmoduler” – siger Krzysztof Mytnik, Country Manager hos Unifaun Polska.

Status quo:

Kommunikation med speditionsvirksomheder blev for eksempel udført via e-mails, telefonopkald og flere webplatforme direkte fra transportfirmaer. Den eksisterende form for samarbejde involverede omfattende manuelt arbejde, at arbejde i forskellige systemer og med transportoplysninger spredt over forskellige steder, hvilket medførte en større risiko for fejl. Feedback fra transportfirmaer, der var tilgængelig flere forskellige steder, medførte endvidere langt mere arbejde i kundens serviceproces. Verificering af transportomkostninger blev foretaget manuelt ved at sammenligne fakturaer, transportparametre fra konnossementer fra transportfirmaer, med takster i henhold til kontrakter indgået med transportfirmaer – en meget tidskrævende manuel proces.

Status quo:

Bestyrelsen og logistik-, transport- og finansafdelingerne havde brug for en systemisk løsning, som ville automatisere og standardisere processen med at bestille transport og tage højde for nem verificering af leverancers punktlighed og transportomkostninger. Den forudsætning blev opstillet, at løsningen blandt andet skulle indeholde et Track-and-Trace-modul og et intuitivt system til at kommunikere med speditions- og kurervirksomheder (herunder DHL, DSV, FedEx, TNT, Schenker og polske fragtselskaber), og det skulle være nemt at lægge nye speditionsvirksomheder ind i systemet, for eksempel grundet kravene fra MCC’s kunder med hensyn til den speditionsvirksomhed, der blev udvalgt til at levere godset. Hensigten med løsningsforslaget var at reducere arbejdsbyrden ved at automatisere processer, reducere antallet af fejl og standardisere processen med transportbestilling. Der blev endvidere forventet automatisk beregning af transporttakster, i tråd med ordreparametre, med beregning udført i henhold til kontrakter med transportfirmaer. Der var også et krav om muligheden for at generere forskellige typer rapporter til flere afdelinger i virksomheden og bestyrelsen, for eksempel rapporter om verificering af rentabilitetsforhold, ved at sammenligne kontraktens omfang med hyppigheden af transporter sendt på kundens anmodning.

Effektiv kommunikation, kontrol og dataarkivering – fordele i hverdagen

Effektiv kommunikation, kontrol og dataarkivering er meget vigtigt, når der hver dag modtages enorme mængder data, som udgør grundlaget for analyser, rapporter og beslutningstagning. Effektiv kommunikation sikrer endvidere øjeblikkelig reaktion i tilfælde af uregelmæssigheder i processen. Det er muligt takket være brugen af mange af Unifauns TMS-funktioner som eksempelvis: hændelsesstyring og notifikationer om transportstatusser, der sendes til de relevante procesdeltagere via e-mail med et aktivt T&T-link.“Efter de første måneder med løsningen i brug var det allerede muligt at konkludere, at processerne er enklere at fuldføre og mere intuitive. Målbare tidsbesparelser er også tydelige, hvilket kan omsættes til økonomiske fordele, såvel som fordele med udgangspunkt i analyse af rapporter. Allerede nu er det vanskeligt at forestille sig at drive forretningen og lede virksomheden, for så vidt angår transportplanlægning og kontrol, uden støtte fra Unifauns system” – opsummerede Mariusz Król, Administrerende direktør, President for Mobile Climate Control for Europa.

Søg