Skip to content

At forsendelser kommer frem i tide, at de rette oplysninger er tilgængelige for de rette personer på det rette tidspunkt, og at det er nemt at bestille. Lidt spøgefuldt siger vChain, at de først kommer ind i billedet, når der er problemer. Men da har de faktisk allerede arbejdet hårdt på at skræddersy en logistikproces, der tager udgangspunkt i virksomhedens behov for at få tingene til at glide.  

Som 4PL-virksomhed fungerer vChain som ekstern logistikafdeling, eller kontroltårn. De tager sig af alle størrelser af virksomheder, forudsat at der er nogen, som kræver deres eksperthjælp. Det kan enten være, hvis man sender varer til flere forskellige markeder, har et komplekst inbound flow, eller hvis kunden bare sender inden for Sverige, men tilbyder sine kunder ni forskellige leveringsmetoder.   

Forsendelser døgnet rundt kræver et stabilt Delivery Managementsystem 

”Vi valgte Unifaun, fordi det var den platform, der var kommet længst i udviklingen. Mest komplet”, Nils Johan Törnström, vChain. 

Inden vChain startede, fandt de ud af, at en stor del af deres forretning skulle være et velfungerende Delivery Managementsystem. De gjorde derfor et omfattende udredningsarbejde for at finde det bedste system på markedet og besluttede sig til sidst for Unifaun.   

vChain udviklede sin platform med udgangspunkt i Unifauns system og har i dag en skræddersyet layoutprofil, hvilket gør, at den fremstår 100 % som vChains egen platform. 

For at det hele kan fungere, er det vigtigt med stabilitet og tilgængelighed. vChain har omkring 1.000 bestillinger om dagen og har hele verden som sin arbejdsplads, alle ugens dage – selv om natten. Hvis systemet går ned, eller der opstår andre problemer, kan det medføre en sand katastrofe for mange af deres virksomheder. vChain er meget tilfredse med Unifauns stabilitet.  

Inbound, Outbound og Drop shipping  

vChain tager hele ansvaret for deres kunders transportlogistik, hvilket indebærer, at ethvert flow håndteres, selv inbound og såkaldt drop shipping, som ikke rammer kunder, men går direkte fra leverandør til kundens kunde. Mange af vChains kunder kræver, at det er muligt at integrere deres eget forretningssystem med Delivery Managementsystemet, hvilket vChain er glade for. Integrationen medfører en effektiv bestillingsproces, og vChain arbejder aktivt på, at så mange af deres kunder som muligt skal kunne arbejde med det integrerede system.  

Der er kun få af Unifauns kunder, som udnytter systemet i så vid udstrækning som vChain med alle ekstrafunktioner og tilføjelser. Blandt de funktioner, de er mest glade for, ses adviseringer, som bliver sendt til kunderne med leveringsoplysninger, Unifauns kontroltårn, som viser, om der er noget, der ikke er kommet frem eller er forsinket, samt opfølgning, dvs. at kunne hente data fra Unifaun til bl.a. kundefakturaer og statistisk.  

Faktisk drejer det hele sig om fragtbestilling og tilknytningen til de forskellige fragtfirmaer. For at vChain kan løse deres opgave, kræver det, at tilknytningen af fragtfirmaerne fungerer godt. Det er det vigtigste, og det føler de, at de får fra Unifaun.  

Søg