Skip to content

Emission Tariffs

Det primære værditilbud for Unifauns transportadministrationssystem (TMS) er at give transportkøbere synlighed og kontrol over deres transporter. Prioriteten for Unifauns kunder har altid været at reducere omkostningerne, forbedre den operationelle effektivitet og minimere lageropgørelsen. Dette er stadig de primære årsager til at investere i et transportadministrationssystem, men nu er der endnu en vigtig årsag, nemlig at reducere transportemissionerne!

Hvorfor Emission Tariffs?

Brug en konsistent og pålidelig metodologi til emissionsberegning

Beregn emissioner i realtid på forsendelsesniveau

Muliggør beslutningstagen og detaljeret analyse baseret på dine emissioner

Sammen om en grønnere fremtid

Emission Tariffs er en innovativ måde til at beregne emissioner ved hjælp af et dokumenteret format fra traditionelle transporttariffer. Konceptet er udviklet i tæt samarbejde med Network for Transport Measures (NTM), som vil beregne tarifferne og stå inde for metodologien, og Ovako, som vil være den første TMS-kunde til at tage Emission Tariffs i brug. Ovako vil starte med at fokusere på drivhusgasemissioner fra kilde til hjul.

Læs mere om, hvordan Ovako ønsker at blive den mest bæredygtige stålproducent i verden, og hvordan arbejdet med at reducere transportemissioner er et vigtigt skridt i den retning.

Læs mere

 Vi har arbejdet med Unifaun i løbet af de sidste tre år og implementeret deres transportadministrationssystem på tværs af vores produktionsenheder i Sverige og Finland. Unifauns transportadministrationssystem gjorde det muligt at gå fra reaktiv til proaktiv i vores transportadministration ved at reducere omkostninger og forbedre servicekvaliteten. Det glæder os nu at kunne tage fuldt hensyn til emissioner i vores beslutningstagen og aktivt styre vores volumener til den bedste transportmulighed ud fra et bæredygtigt perspektiv. Dette er på linje med Ovakos strategiske position som én af de mest bæredygtige stålproducenter i verden.”Ted Lundström, logistikchef hos Ovako

Dette er et strategisk skift for Unifaun TMS. Historisk set har vi været fokuserede på den traditionelle omkostningsdrevne business case for TMS-investeringer,men nu vil vi tage en ny tilgang og gøre reduktion af transportemissioner hovedprioriteten. Der administreres fragt for adskillige milliarder gennem vores transportadministrationssystem hvert år, og vi mener, vi kan gøre en reel forskel ved at gøre vores transportadministrationssystem et grønt transportadministrationssystem.”                     Johan Hellman, produktansvarlig

 Formålet med NTM er at fastlægge fælles metoder på tværs af transportindustrien til at måle emissioner på en konsistent og troværdig måde. Takket være vores samarbejde med Unifaun og måden, de vil integrere emissioner som en beslutningsfaktor i deres transportadministrationssystem, vil vores partnere ikke kun kunne måle, men også aktivt reducere deres transportemissioner.”Magnus Swahn, administrerende direktør 

3 trin til at komme i gang

Trin et: Beregn emissionsfaktorer

Beregn emissionsfaktorer ved brug af en pålidelig og videnskabelig metodologi. NTM er en NGO, der har mere end 20 års erfaring med netop dette.

Trin to: Implementer emissionsberegning

Implementer emissionsberegning i den operationelle transportadministrationsproces, så emissionsdata er tilgængelige hurtigt og på et detaljeret niveau.

Trin tre: Brug emissioner i operationelle beslutninger

Tag hensyn til emissioner i operationelle beslutninger, og prioriter transportører og leveringsmuligheder, der er mest bæredygtige.

Se vores optagede webinar

Brug dit transportadministrationssystem til at reducere emissioner – ikke kun omkostninger!

Flere og flere virksomheder indser, at transportrelaterede emissioner er en stor del af deres miljømæssige fodaftryk. Hos Unifaun vil vi hjælpe vores kunder med at gøre noget ved dette.Vi arbejder med en tilføjelse til vores transportadministrationssystem, der ikke kun vil give brugere mulighed for at måle emissioner, men også aktivt arbejde for at reducere dem.

Under webinaret vil Unifaun vise dig:
  • En innovativ måde til at beregne emissioner fra transport på en hurtig og pålidelig måde.
  • Hvordan du kan bruge disse beregninger til at opfylde rapporteringsbehov og spore fremgangen med tiden.
  • Hvordan du aktivt kan foretage daglige transportbeslutninger baseret på emissionsparametre.
Se webinar

Søg