Skip to content
August 11, 2020
5 minutes

Flere leverancevalg giver loyale kunder

Artikel af Mats Fischerström Ifølge Postnords e-barometer har 65 procent af alle svenskere inden for den sidste måned bestil noget på nettet. Vi som forbrugere behøver ikke længere bekymre os om, om virksomheden er åben, eller om der er tilstrækkeligt med parkeringspladser, og vi har hurtigt vænnet os til, at vi kan handle, når og som vi vil. Vi forventer også at selv kunne bestemme, om vi vil handle med kreditkort, direkte overførsel eller mod faktura, og vi mener også, at det er en selvfølge, at vores kortoplysninger allerede er kendt af handleren, så vi hurtigt kan fuldføre et køb, samtidigt med at vi stiger på metroen. Det, som vi ikke er lige så forkælede med, er at kunne vælge, hvordan vi skal få vores indkøb leveret. Vi står fortsat i kø ved pakkeudleveringen i en lokal kiosk for at hente barnets nye regntøj, eller vi tvinges til at arbejde hjemmefra en hel dag for at vente på, at den nye vaskemaskine skal dukke op. Nogen af os har også flakket rundt med bilen i et afsides industriområde, fordi den nye motionscykel skal afhentes på transportørens terminal. Egentlig ville vi jo have foretrukket at hente regntøjet i kiosken nær børnehaven. Og det havde jo været smart, hvis de tre par sko, som jeg købte på udsalg, kom hjem til døren, lige efter jeg har lagt barnet i seng. Og ville det ikke være praktisk, hvis jeg kan få min pakke, som jeg ikke nåede at hente på vej hjem fra arbejde, sendt hjem til mig i stedet?Bare at give kunderne hvad de vil have, eller hvad?Ifølge det nævnte e-barometer mener fire af fem nethandlende forbrugere, at det er vigtigt at kunne vælge, hvordan deres varer leveres. En stor del har desuden på ét eller andet tidspunkt valgt ikke at gennemføre købet, eftersom e-detailhandleren ikke kunne levere på den måde, som forbrugeren har ønsket. Når kunderne åbenbart vil kunne bestemme mere over deres leverance, og kunden altid har ret, så er det vel bare for e-detailhandleren at give kunderne det, det vil have, eller hvad? Så enkelt er det desværre ikke. For at en e-detailhandler kan tilbyde sine kunder forskellige leverancemuligheder, kræves der for det første systemtilslutninger til en række forskellige transportører.Systemintegration er nøglenDette har langt de fleste e-detailhandlere allerede løst i dag ved at anvende ét af de forskellige Delivery Management-systemer, som findes på markedet – eller TA-system, som de også kaldes. Ved at anvende et Delivery Management-system får e-detailhandleren automatisk en forbindelse til de forskellige transportører og behøver ikke at bekymre sig om fragtetiketter og opdaterede edifact-filer, eftersom systemet løser dette. Dem, der arbejder med plukning og læsning, bruger ofte et Delivery Management-system for at sikre, at kundens varer sendes afsted. Men for at kunden f.eks. skal kunne vælge, at regntøjet sendes til det udleveringssted, som ligger ved børnehaven, er det ikke nok, at lagerpersonalet har fuld kontrol over transportbookningen. E-handelsplatformen skal også kende til alle tilgængelige udleveringssteder, de forskellige leveringsvinduer for hjemmeleverance osv. Og det udleveringssted, som kunden vælger, skal derefter overføres til det system, der anvendes på lageret, så de rette oplysninger udskrives på fragtetiketten og sendes med til transportøren.Med den rette systemløsning kan selv små e-detailhandlere tilbyde leveringsalternativerFor at få hele informationskæden til at hænge sammen fra e-handelskassen til varelæsningen kræves en helt integreret proces. For de store e-detailhandlere, som har egne udviklingsafdelinger, plejer det oftest at fungere med egenudviklede løsninger – selv om det i længden bliver til store vedligeholdelsesomkostninger – men for de små og mellemstore e-detailhandlere bliver det ofte for dyrt at opbygge hele processen omkring leveringsvalg. Og i takt med at nye logistikleverandører dukker op på markedet, kommer e-detailhandleren til at sidde fast i en kompliceret og dyr systemvedligeholdelse for at kunne tilgodese sine kunders øgede krav. Så hvordan skal e-detailhandleren, som kæmper med små marginaler og begrænsede IT-budgetter, klare sig, når kunderne skriger efter flere og bedre leveringsalternativer? Ved at vælge en systemløsning, som både gør det let at konfigurere, hvilke leveringsalternativer der skal tilbydes til kunderne, og som samtidigt sikrer, at alle oplysninger følger med fra kassen til lastning. Og når det er muligt at tilbyde et nyt leveringsalternativ gennem enkel konfiguration, behøver man ikke blande IT-afdelingen ind i ligningen. Når kunderne føler, at de kan kontrollere, hvornår og hvordan de får varerne på den samme selvfølgelige måde, som de kan kontrollere, hvornår og hvordan de handler, vil de blive mere tilfredse. Det betyder, at flere klikker på knappen "Gennemfør køb" og vender tilbage for at handle mere næste gang.Læs mere om vores DeliveryCheckout her.

Søg