Skip to content
August 11, 2020
4 minutes

Konstante forbedringer i transportprocessen gennem integration af strategi og gennemførelse

Artikel af Johan Hellman I virksomheder, som sælger eller producerer fysiske produkter, udgør den direkte transportomkostning normalt mindst fem procent af den samlede omkostningsmasse. Hertil kommer indirekte omkostninger, som kan opstå som følge af dårligt fungerende transporter, dårlige kundeoplevelser, unødvendigt stort lager og ineffektivitet. Det er tydeligt, at velfungerende transporthåndtering er afgørende, men hvordan håndterer virksomheder dette område?Lokal strategiBeslutning vedrørende transporthåndtering rykkes ned i organisationen til dem, der er nærmest den operative virksomhed. Fokus bliver da helt naturligt på de daglige processer, og disse tilpasses hver lokal virksomhedsdels behov og forudsætninger. I større organisationer bliver dette ofte usammenhængende, behov hos andre dele af virksomheden dækkes ikke, og der er ingen der ser til helheden.Global tilgangEn anden tilgang er den globale. Beslutninger centraliseres med fokus på strategiske beslutninger og løsninger i stor skala. Med denne tilgang bliver det naturligt at se på helheden, men risikoen er, at selve gennemførelsen halter, og at de forventede resultater udebliver. Særligt opstår der gerne konflikter mellem de strategiske mål og den daglige virksomheds behov. Den vej, en bestemt virksomhed vælger, medvidende eller udvidende, vil påvirke, hvilken type systemunderstøttelse til transporthåndtering der efterspørges af organisationen. Med den lokale tilgang efterspørges der anvendelse af værktøjer med høj driftssikkerhed, god kontakt til transportører og hurtige udskrifter af etiketter og fragtsedler. Denne type værktøjer mangler dog ofte understøttelse til parallel brug på mange fysiske steder, til central styring og til kontrol. De er også ofte svage, når det gælder strategisk opfølgning og analyse.Optimering, styring og analyseMed den globale tilgang vil organisationen snarere fokusere på værktøjer, der er opbygget omkring optimering, strategisk styring og analyse. Disse værktøjer ser ofte gode ud i teorien, og der kan argumenteres overbevisende for de betydelige investeringer, der kræves, på baggrund af den store omkostningspost, som transporter udgør. Der kræves ganske enkelt ikke særligt mange procent lavere samlede transportomkostninger, for at regnskabet skal gå op. Udfordringen her er dog normalt selve implementeringen – en forudsætning for at opnå de lovede resultater. Det er tydeligt, at både den lokale og den globale tilgang har sine udfordringer. At arbejde hurtigt og effektivt i den forkerte retning er lige så uheldigt som meget langsomt eller slet ikke være på rette vej. De rigtig store værdier realiseres først, når strategi og udførelse kombineres, og den daglige virksomhed fungerer og udvikles på en måde, som fører til langsigtede, omfattende forbedringer. Forbind det daglige med det strategiskeAfgørende for at opløse denne knude er et værktøj, som kan forbinde det daglige og det strategiske. Et transporthåndteringssystem, som har en stabil, operativ grund med høj brugervenlighed, men som samtidigt er skalerbart i en global virksomhed. Et system, som både kan give svar på, hvor de store forbedringspotentialer findes, og som gør det muligt at realisere potentialerne. Hvordan skal et sådant system se ud? Hvilke funktionelle krav stilles? Her følger en opremsning af nøglefunktionaliteter, som kan give et fingerpeg:

  • Stabil og brugervenlig infrastruktur, skalerbarhed og muligt at sprede globalt med få midler.
  • Et solidt grundlag af eksisterende transportørforbindelser, komplette med status og de rette dokumenter for hurtig implementering og umiddelbar operationel støtte.
  • Let og hurtigt at tilføje nye transportørforbindelse for at kunne dække en høj andel af de samlede transportprocesser.
  • Del af et åbent økosystem med både tekniske og kommercielle muligheder for at integrere sammen med andre værktøjer til specifikke behov – strategiske såvel som operative.
  • Gode muligheder for at styre interne og eksterne brugere for en optimal adfærd.
  • God støtte til analyse og opfølgning.
  • Mulighed for, at integreret system tager del af og deler data til og fra andre systemer.

En kontinuerlig forbedringsprocesMed et værktøj, som kan levere disse funktioner, er det muligt at benytte en iterativ arbejdsmetode, hvor synlighed og kontrol kan kombineres i en proces for kontinuerlige forbedringer. Synlighed, operative indgreb og strategi gør det muligt at identificere forbedringsområder og med høj præcision udarbejde foranstaltninger for at opnå forbedring. Kontrol over den daglige, operative virksomhed gør det muligt at gøre brug af disse foranstaltninger og foretage identificerede forbedringer. Foranstaltningerne kan senere, takket være synligheden, vurderes og via kontrollen kan justerede foranstaltninger tages i brug. Dette gentages i en kontinuerlig forbedringsproces.

Søg