Cargotec

Cargotec är verksamma inom lasthanteringsutrustning och har tre välkända varumärken; Hiab, Kalmar och MacGregor. Med olika inriktningar på de olika dotterföretagen utgör Cargotecs fulla utbud ett komplett erbjudande som förser marknaden med utrustning, produkter och lösningar för att hantera globala lastflöden.

Utmaning

Med 10 egna fabriker, plus partners, och leverantörer i ungefär 17 länder har Cargotec ett omfattande flöde av ingående transporter. Utan några övergripande riktlinjer eller regler kring hur dessa skulle hanteras hade företaget ingen egentlig kontroll på den ingående delen av sin supply chain.

Lösning

Cargotec har en företagsunik version av Memnon Apport, kallad Shipment Manager. Till denna implementerades en Inbound-modul där företagets alla leverantörer kopplades upp med en egen sida och egen inloggning. Med uppstart i norden och den polska fabriken som föregångare började samtliga ingående transporter bokas i ett och samma gränssnitt; Shipment Manager.

Resultat

Cargotec har idag full kontroll över sina ingående transporter och sin supply chain. Utöver den effektivisering detta innebär har företaget även märkt av signifikanta förbättringar i flera andra delar av flödet. Någonting som genererat väldigt tydliga resultat är den enkla mallhanteringen genom vilken Cargotec kan styra så samtliga leverantörer bokar sina transporter med rätt transportör och rätt produkt. Med leverantörer som bokar sändningarna korrekt gör Cargotec årligen en ansenlig besparing. Utöver detta har också Cargotecs fått en bättre förhandlingsposition gentemot transportörer då Inbound-lösningen ger företaget möjlighet att snabbt och enkelt byta transportör för samtliga inkommande leveranser. Dessa, och långt fler fördelar har gjort att Cargotec idag är mycket nöjda med sitt TA-system och deras Inbound-lösning.

www.cargotec.com

Cargotec