PWS Nordic

PWS Nordic är en av de ledande aktörerna inom rationell avfallshantering i norden. Företaget har en bred kundbas som de förser med en variation av produkter. Utbudet innehåller allt från enstaka sopkärl till omfattande underjordiska sopsystem.

Utmaning

PWS Nordic hade behov av att flytta sitt externa lager, byta affärssystem och övergå till att använda ett enskilt TA-system. Företaget valde att genomföra samtliga projekt samtidigt och även implementera en integration mellan affärssystemet och TA-systemet.

Lösning

Efter en intern utredning kom PWS Nordic fram till att Memnon Apport var det system som bäst mötte företagets behov. Därmed utökades PWS Nordics användande av Memnon Apport och en Pyramid Bas -integration sattes upp.

Resultat

PWS Nordic har nu genomfört de olika projekten företaget initierat och detta parallellt med en övergång till Memnon Apport och en Pyramid Bas –integration. Inom två veckor från påbörjat arbete skickades samtliga sändningar från företagets lager via integrationen till Memnon Apport. Genom en enkel implementation har PWS Nordic effektivt kunnat övergå till Memnon Apport och en ny uppsättning av integration samtidigt som företaget drivit flera andra tidskrävande projekt.

www.pwsab.se

PWS Nordic