UNIFAUN ONLINE PLUS-TILVALG

I Unifaun Online Plus findes der en række Plus-tilvalg for dig, der har behov for yderligere funktioner.

Tilvalgene tilføjer du i systemet, når du har bestilt Unifaun Online Plus.

Nogle af vores populære tilvalg er:

PROFILHÅNDTERING

Profilhåndtering giver dig en kraftfuld og detaljeret metode til at kontrol af op til ti forskellige brugeres arbejdstilgang samt adgang til funktioner og information. Funktionen giver dig også overblik over op til ti forskellige brugeres eller afdelingers arbejde.

Profilhåndtering kan bruges til flere forskellige formål, når du har behov for at kontrollere, hvad den enkelte bruger skal kunne gøre i Unifaun online, og hvilke informationer, de skal kunne se i systemet. Eftersom funktionen kræver en nøje gennemtænkt opsætning for at kunne fungere optimalt, medfølger der af samme årsag fem timers konsulenthjælp til analyse, konfiguration og uddannelse ved bestilling.

BUTIKSKÆDEOPLÆG

Samme funktion som Profilhåndtering men med mulighed for at kontrollere op til 50 forskellige brugere. For større, komplekse organisationer, f.eks. forskellige brugere i forskellige afdelinger i en virksomhed eller brugere i butikker i en større kæde, er funktionen uvurderlig i forhold til styring og omkostningskontrol.

Detailkædestruktur er et meget kraftfuldt hjælpemiddel, der anvendes af mange af Sveriges allerstørste butikskæder. Eftersom funktionen kræver en nøje gennemtænkt opsætning for at kunne fungere optimalt, medfølger der af samme årsag ti timers konsulenthjælp til analyse, konfiguration og uddannelse ved bestilling. Du kan i denne pakke anvende op til 50 forskellige butiksprofiler.

VAREREGISTER

Med vareregister kan du importere eller tilføje varer med en række forudvalgte værdier såsom vægt, volumen, kollitype, oplysninger om farligt gods, toldoplysninger. Vareregister anvender du efterfølgende til at opbygge dine kollier og forsendelser på en effektiv facon. Det giver en forenklet arbejdsfacon og meget detaljerede oplysninger om, hvad du har sendt. Hvis du vil have fuld kontrol og styring, kompletterer du med Unifaun ERPConnect Herfra kan du styre Unifaun Online ved hjælp af vareinformation fra dit virksomhedssystem og din e-handelsplatform.

Med vareregister har du fuld kontrol over, hvilke varer du sender i hver kolli. Enklere håndtering af farligt gods, toldpligtige forsendelser eller for at effektivisere plukning af ordrer med mange varer.

PRISSTATISTIKKER

Funktionen lader Unifaun Online slå prisen automatisk op for hver forsendelse og lagrer prisen i forsendelseshistorikken. Fragtprisen baseres på din transportøraftale. Funktionen giver dig besked om den foreløbige fragtpris, umiddelbart efter du har oprettet en forsendelse, som du efterfølgende kan bruge til omkostningsfordeling, viderefakturering eller kontrol, når du har fået din fragtfaktura.

Prisstatistik er gældende for de transportører, der tilvejebringer en prisberegningsfunktion mod kundens egen transportaftale, og er integreret i Unifaun Online.

PERIODERAPPORTER

Med funktionen perioderapporter kan du skemalægge uddrag fra din historik. Du kan hente en given rapport fra Unifaun Online Plus med de ønskede tidsintervaller og viderebearbejde oplysningerne i andre systemer eller på andre steder.

KONSOLIDERING

Konsolidering lader dig samle flere forsendelser i én. Konsolidering, eller løbende etikettering som funktionen også kaldes, er en kraftfuld funktion, der lader dig modtage en ordre til samme modtager i flere forskellige forbindelser i løbet af f.eks. en enkelt dag og konsoliderer automatisk disse til én forsendelse. Det hele, fordi indgående ordrer løbende håndteres med bl.a. etikettering, hvorefter du senere lukker periodens ordrer og efterfølgende modtager evt. fragtsedler, mens EDI overgår til transportøren.

Konsolidering samler flere ordrer til forsendelser men lader dig stadig håndtere delordrer i løbet af dagen. Det er ofte mere effektivt at håndtere flere ordrer til samme modtager som én forsendelse, eftersom transportprisen ofte beregnes pr. forsendelse. Konsolidering anvendes næsten udelukkende i kombination med Unifaun ERPConnect, hvilket vil sige, at oplysningerne om dine ordrer indlæses fra dit WMS- eller ERP-system.