uutiset

Yleisten sopimusehtojen päivitys

12 helmikuu, 2020 uutiset

Unifaunin nykyisiä käyttäjiä koskevat yleiset sopimusedot päivittyvät 12. maaliskuuta 2020. Sopimusehtojen päivitys koskee kaikkia Unifaunin palveluita. Muutoksen myötä tietojenkäsittelysopimus (eng. Data Processor Agreement), joka kuvaa kuinka henkilötietoja käsitellään, lisätään yleisten sopimusehtojen liitteeksi. Muutoksella pyritään helpottamaan sopimusten hallinnointia, sekä varmistamaan että myös tietojenkäsittelysopimus kattaa kaikki asiakkat.

Muutoksen yhteydessä tietojenkäsittelysopimukseen tehdään pieniä muutoksia joiden tarkoituksena on selkeyttää sopimusta. Uudet sopimusehdot, joihin tietojenkäsittelysopimus on liitetty, löytyvät täältä.