Lehdistötiedotteet

Unfaun innovoi kuljetuspäästöjen pienentämiseksi ja lanseeraa uuden Emission Tariffs – palvelun

11 maaliskuu, 2020 Lehdistötiedotteet, uutiset

Unifaunin TMS-järjestelmän (Transport Management System) arvolupaus on tarjota asiakkaille toimituksiinsa läpinäkyvyyttä ja hallintaa. Unifaunin asiakkaiden päämääränä on aina ollut toimintansa tehostaminen, kustannusten leikkaaminen sekä varastoarvojen pienentäminen. Nämä ovat edelleen pääsyyt investoida TMS-järjestelmään, mutta nyt annamme yhden tärkeän syyn lisää – kuljetusten päästöjen vähentäminen!  

Emission Tariffs on innovatiivinen ratkaisu laskea kuljetuksista syntyvät päästöt käyttäen luotettavaksi todettua päästöjen laskentatapaa. Konseptia kehitetään tiiviissä yhteistyössä NTM -organisaation (Network for Transport Measures) kanssa, joka laskee ja vahvistaa päästöt. Lisäksi Unifaunin asiakas Ovako on ensimmäinen Emission Tariff-toimintoa käyttävä asiakas. Ovako keskittyy vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä tuotteidensa koko elinkaarelta.  

Ensimmäinen askel päästöjen vähentämiseksi on ymmärtää ja mitata kuljetusten päästötaso luotettavalla tavalla. Toinen askel on tehdä jotakin päästötasolle eli käyttää käytännössä parempia ja kestävämpiä kuljetusvaihtoehtoja. Unifaunin TMS-asiakkaat voivat nyt seurata päästöjään ja tehdä kestävämpiä valintoja kuljetusten suhteen, koska päästöparametrit on integroitu nykyisiin näkyvyys- ja hallintatyökaluihin kuten Analytics ja Carrier Select-toimintoihin.  

Olemme työskennelleet Unifaunin kanssa kolmen viimeisen vuoden ajan ja ottaneet käyttöön heidän kuljetustenhallintajärjestelmänsä tuotantoyksikössämme Ruotsissa ja Suomessa. Unifaunin TMS-järjestelmän ansiosta pystyimme jättämään reaktiivisuuden ja muuttumaan ennakoivaksi kuljetustemme hallinnassa, alentamaan kustannuksia ja parantamaan palvelun laatua. Olemme nyt erittäin innostuneita ottamaan päästöt täysimääräisesti huomioon päätöksenteossamme ja aktiivisesti pyrkiä tekemään ilmaston kannalta parempia vaihtoehtoja. Tämä vastaa Ovakon strategista asemaa maailman kestävimpänä teräksentuottajana”, sanoo Ovakon Head of Logistics Ted Lundström.  

NTM:n tarkoitus on tuoda kuljetusalalle standardisoidut menetelmät, joilla mitata päästöjä johdonmukaisella ja luotettavalla tavalla. Kiitos yhteistyömme Unifaunin kanssa ja tavasta, jolla he integroivat päästöt päätöstekijöinä TMS-järjestelmäänsä, kumppanimme pystyvät paitsi mittaamaan myös aktiivisesti vähentämään kuljetustensa päästöjä”, sanoo NTM:n toimitusjohtaja Magnus Swahn. 

”Tämä on Unifaunin TMS-järjestelmälle strateginen muutos. Olemme aiemmin keskittyneet TMS-investoinneissa perinteiseen kustannuslähtöiseen liiketoimintatapaan, mutta haluamme nyt omaksua uuden ajattelutavan ja asettaa kuljetusten päästöjen vähentämisen tärkeimmäksi tavoitteeksi. TMS-järjestelmässämme hallitaan vuosittain useiden miljardien arvosta rahtia, ja uskomme, että voimme tehdä todellista muutosta mahdollistamalla TMS-asiakkaillemme päästöjen mittaamisen ja sitä kautta niiden vähentämisen”, sanoo Unifaunin TMS-järjestelmän tuotepäällikkö Johan Hellman. 

Lisätietoja löydät sivulta Unifaun.com/emission-tariffs tai ota yhteyttä: 

Sähköposti: sales@unifaun.fi
Puhelin: 075-325 2509 

Mikko Kähkönen, Specialist Sales Finland 

Sähköposti: mikko.kahkonen@unifaun.com 

Puh: +358 40 1930167 

Unfaun innovoi kuljetuspäästöjen pienentämiseksi ja lanseeraa uuden Emission Tariffs – palvelun