DHL

DHL on yksi suurimmista toimijoista maailmanlaajuisilla logistiikkamarkkinoilla. DHL toimii neljällä eri toimialalla: DHL Freight, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain ja DHL Express.

Haaste

DHL vastaanottaa yhtenä maailman suurimmista kuljetusliikkeistä päivittäin niin suuria määriä kuljetustilauksia, että niiden manuaalinen hallinnoiminen on mahdotonta. DHL aloitti tästä johtuen Pohjoismaissa paikallisesti asennettujen PC-pohjaisten kuljetustenhallintajärjestelmien käytön. Näiden paikallisten järjestelmien hallinnointi ja ylläpito osoittautui kuitenkin erittäin kalliiksi.

Ratkaisu

DHL:n tarpeista automatisoida ja tehostaa prosessia syntyi idea kuljetustilausten sähköisestä hallinnoimisesta verkossa sekä automaattisesta tietojen siirrosta. Ratkaisuksi muodostui paikallisten PC-pohjaisten ratkaisujen vaihtaminen pilvipalveluna toimivaan kuljetustenhallintajärjestelmään. DHL oli ensimmäinen Pohjoismaiden markkinoilla, joka pystyi tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuden tilata kuljetukset sähköisesti verkossa kuljetustenhallintajärjestelmästä eli DHL Multishippingistä.
DHL Multishippingin avulla asiakkaat hallinnoivat kuljetustilauksia, sekä pystyvät seuraamaan lähetyksiään reaaliaikaisilla tapahtumatiedoilla – kaikki yhdessä ja samassa kuljetustenhallintajärjestelmässä. DHL Multishippingin toimittaja on Memnon Networks.

Tulokset

Pohjoismaiset markkinat ovat tänään maailman johtavimmat koskien sähköisten kuljetustilauksien automaatioastetta. DHL on ollut kehityksen kantava voima. DHL on kehittynyt 25-prosentin automaatioasteesta 97-prosentin tasolle. Tämä on tuonut kuljetustenhallintaan kustannustehokuutta ja ajansäästöä niin DHL:lle kuin asiakkaille. Samalla DHL on saanut paremman tehokkuuden ja kuljetustilauksien virheet ovat vähentyneet, jolloin asiakkaat ovat kokeneet kuljetuksienhallinnan olevan tehokasta ja sujuvaa. Lisäksi kuljetustenhallintajärjestelmä takaa sen, että asiakkailla on aina ajan tasalla olevat kuljetusasiakirjat ja tiedot ovat oikein koko kuljetusketjussa.

DHL