Hyppää sisältöön

Emission Tariffs

Unifaun TMS:n keskeinen arvolupaus on antaa tavarantoimittajille näkyvyyttä ja hallintaa kuljetustensa suhteen. Unifaunin asiakkaiden tärkeimpänä tavoitteena on aina ollut alentaa kustannuksia, parantaa toiminnan tehokkuutta ja minimoida varasto. Nämä ovat edelleen tärkeimmät syyt investoida TMS-järjestelmään, mutta nyt tärkeitä syitä on yksi lisää: vähentää kuljetusten päästöjä!

Mikä on Emission Tariffs -toiminnon tarkoitus?

Käytä johdonmukaista ja luotettavaa teknologiaa päästöjen laskentaa varten

Laske päästöt reaaliajassa lähetyskohtaisesti

Ota käyttöön päästöihin perustuva päätöksenteko ja yksityiskohtainen analysointi

Yhdessä vihreämmän tulevaisuuden puolesta

Emission Tariffs on innovatiivinen tapa laskea päästöt hyödyntäen perinteisten kuljetuskustannustariffien hyväksi havaittua formaattia. Konsepti on kehitetty läheisessä yhteistyössä tariffit laskevan ja metodologiasta vastaavan Network for Transport Measures (NTM) -järjestön sekä ensimmäisenä TMS-asiakkaana Emission Tariffs -toiminnon käyttöön ottavan Ovakon kanssa. Ovako keskittyy alussa kasvihuonekaasupäästöihin (GHG) lähteestä pyöriin (Well-to-Wheel).

Tutustu siihen, miten Ovako haluaa maailman kestävimmäksi teräksentuottajaksi ja miten kuljetuspäästöjen vähentämisen parissa tehtävä työ on tärkeä askel tähän suuntaan.

Lue lisää

 

Olemme tehneet yhteistyötä Unifaunin kanssa viimeiset kolme vuotta ja ottaneet heidän kuljetustenhallintajärjestelmänsä käyttöön Ruotsin ja Suomen tuotantoyksiköissämme. Unifaunin TMS-järjestelmän ansiosta pystyimme siirtymään ennakoivaan toimintaan kuljetustenhallinnassamme pelkän reagoinnin sijasta alentaen kustannuksia ja parantaen palvelun laatua. Olemme nyt innoissamme mahdollisuudesta ottaa päästöt täysimittaisesti huomioon päätöksenteossamme ja olemme aktiivisesti ohjaamassa kuljetustoimintaamme kohti ympäristön kannalta kestävintä kuljetusvaihtoehtoa. Tämä päätös heijastaa Ovakon strategista asemaa yhtenä maailman ympäristön kannalta kestävimmistä teräksentuottajista.”

Ted Lundström, Ovakon logistiikkajohtaja

Tämä on strateginen suunnanmuutos Unifaun TMS:lle. Tähän asti olemme keskittyneet perinteiseen kustannusvetoiseen liiketoimintaan TMS-investointien kohdalla, mutta nyt haluamme omaksua uuden lähestymistavan ja tehdä kuljetusten päästöjen vähentämisestä toimintamme ykkösprioriteetin. TMS:mme kautta kulkee vuosittain usean miljardin arvosta rahtia, ja uskomme, että tekemällä TMS-järjestelmästämme ympäristöystävällisen TMS:n voimme todella vaikuttaa asioihin.”

Johan Hellman, tuotepäällikkö

NTM:n tarkoituksena on laatia yhteisiä menetelmiä päästöjen mittaamiseksi johdonmukaisella ja uskottavalla tavalla koko kuljetusteollisuudessa. Unifaunin kanssa tekemämme yhteistyö ja heidän tapansa integroida päästöt ratkaisevana tekijänä TMS-järjestelmäänsä mahdollistavat sen, että kumppanimme pystyvät sekä mittaamaan että aktiivisesti vähentämään kuljetuspäästöjään.”

Magnus Swahn, toimitusjohtaja

3 vaihetta alkuun pääsemiseksi

1. vaihe: Laske päästökertoimet

Laske päästökertoimet luotettavaa ja tieteellistä menetelmää käyttäen. NTM on kansalaisjärjestö, jolla on yli 20 vuoden kokemus juuri tästä.

2. vaihe: Ota päästöjen laskenta käyttöön

Ota päästöjen laskenta käyttöön kuljetusten hallintaprosessissa, jotta päästötiedot ovat saatavina nopeasti ja yksityiskohtaisella tasolla.

3. vaihe: Käytä päästöjä toimintaa koskevissa päätöksissä

Ala ottaa päästöt huomioon toimintaa koskevissa päätöksissä asettaen etusijalle kestävää kehitystä parhaiten edustavat kuljetusliikkeet ja toimitusvaihtoehdot.

Katso verkkoseminaaritallenteemme

Käytä TMS-järjestelmääsi kustannusten alentamisen lisäksi päästöjen vähentämiseksi!

Yhä useampi yritys on huomaamassa sen, että kuljetuksiin liittyvät päästöt muodostavat suuren osan niiden ekologisesta kokonaisjalanjäljestä. Me Unifaunilla haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään jotain tämän eteen.Olemme kehittämässä TMS-järjestelmäämme lisäosaa, jonka avulla käyttäjät voivat sekä mitata päästöjä että tehdä aktiivisesti töitä niiden vähentämiseksi.

Verkkoseminaarin aikana Unifaun esittelee sinulle:
  • Innovatiivisen tavan laskea kuljetuspäästöt nopeasti ja luotettavasti.
  • Miten näitä laskelmia käytetään raportointitarpeiden täyttämiseen ja edistymisen seurantaan ajan mittaan.
  • Miten päivittäisiä kuljetuspäätöksiä ohjataan aktiivisesti päästöparametrien pohjalta.
Katso verkkoseminaari

Hae