Hyppää sisältöön
August 11, 2020
4 minutes

Kuljetusvirtojen jatkuva parantaminen strategian ja toteutuksen integraatiolla

Johan Hellman: Fyysisiä tuotteita myyvässä tai valmistavassa yrityksessä välittömien kuljetuskustannusten osuus on yleensä vähintään viisi prosenttia kokonaiskustannuksista. Lisäksi välillisiä kustannuksia aiheutuu muun muassa huonosti toimivista kuljetuspalveluista, asiakkaiden huonoista kokemuksista, liian suurista varastoista ja toiminnan yleisestä tehottomuudesta. On selvää, että kuljetustenhallinnan toimivuus on ratkaisevan tärkeää, mutta miten yritys ratkaisee ongelman?Paikallinen lähestymistapaKuljetustenhallintaa koskeva päätöksenteko viedään organisaatiossa alemmas niille, jotka ovat lähimpänä operatiivista toimintaa. Tällöin on täysin luontevaa keskittyä päivittäisiin prosesseihin ja sovittaa ne jokaisen paikallisen toiminnon tarpeisiin ja edellytyksiin. Suurissa organisaatioissa toiminnasta tulee helposti hajanaista. Kaikkien toimintojen tarpeita ei täytetä eikä kellään ole toiminnasta kokonaiskuvaa.Globaali lähestymistapaToinen lähestymistapa on luonteeltaan globaali. Päätöksenteko keskitetään ja pääpaino on strategisissa päätöksissä ja laajamittaisissa ratkaisuissa. Tässä lähestymistavassa kokonaisuus hahmotetaan hyvin, mutta riskinä on, että toteutus ontuu eikä haluttuja tuloksia saavuteta. Näin käy erityisesti silloin, jos strategisten tavoitteiden ja päivittäisen toiminnan tarpeiden välillä on ristiriitaa. Yrityksen tietoisesti tai tiedostamatta valitsema tie vaikuttaa siihen, millaista kuljetustenhallinnan järjestelmätukea organisaatio tarvitsee. Paikallista lähestymistapaa soveltava yritys tarvitsee erittäin käyttövarmat sovelletut työkalut, hyvät kytkennät kuljetusliikkeisiin ja mahdollisuuden nopeaan osoitekorttien ja rahtikirjojen tulostukseen. Tällaisia työkaluja ei kuitenkaan usein ole mahdollista käyttää rinnakkain useammassa fyysisessä paikassa eivätkä ne sovellu keskitettyyn ohjaukseen eivätkä valvontaan. Ne ovat usein myös tehottomia strategiseen seurantaan ja analysointiin.Optimointi, ohjaus ja analyysiGlobaalissa lähestymistavassa organisaatio keskittyy pääasiassa optimoinnin, strategisen ohjauksen ja analysoinnin ympärille rakennettuihin työkaluihin. Nämä työkalut vaikuttavat usein teoriassa erittäin hyviltä ja on helppoa argumentoida vakuuttavasti niiden edellyttämien huomattavien investointien puolesta, kun tiedetään kuljetuksista aiheutuvien kustannusten suuruus. Kuljetusten kokonaiskustannusten ei tarvitse laskea monta prosenttia, että ratkaisu on kannattava. Haasteena on kuitenkin yleensä itse toteutus, joka tietenkin on edellytyksenä luvattujen tulosten saavuttamiselle. On selvää, että sekä paikallisessa että globaalissa lähestymistavassa on haasteensa. On yhtä vahingollista mennä nopeasti ja tehokkaasti väärään suuntaan kuin edetä hyvin hitaasti oikeaan suuntaan tai pysyä paikoillaan. Todella suuri arvo realisoituu vasta sitten, kun strategia ja toteutus yhdistetään ja päivittäinen toiminta sujuu ja kehittyy toimintatavaksi, joka johtaa pitkäjänteisiin ja laajoihin parannuksiin. Päivittäisen toiminnan ja strategian yhdistäminenRatkaisun löytämisessä on olennaista, että käytössä on työkalu päivittäisen toiminnan ja strategian yhdistämiseen. Vakaalle operatiiviselle perustalle rakentuva, käyttäjäystävällinen ja samalla globaaliin toimintaan skaalautuva kuljetustenhallintajärjestelmä. Järjestelmä, joka kertoo, missä on eniten potentiaalia parantamiseen sekä miten potentiaali saadaan käyttöön. Miltä sellainen järjestelmä näyttää? Mitkä ovat toiminnalliset vaatimukset? Seuraavaa avaintoimintojen luetteloa voi käyttää apuna:

  • Vakaa ja käyttäjäystävällinen infrastruktuuri, skaalautuvuus ja helppo globaali laajennettavuus.
  • Järjestelmässä on valmiina hyvät liitännät kuljetusliikkeisiin tilatietoineen ja tarvittavine asiakirjoineen nopeaa toteutusta ja välitöntä operatiivista tukea varten.
  • Järjestelmään voi helposti ja nopeasti lisätä liittymiä uusiin kuljetusliikkeisiin ja kattaa suuri osa kuljetusten kokonaisvirrasta.
  • Järjestelmä on osa avointa ekosysteemiä ja siinä on sekä tekniset että kaupalliset mahdollisuudet integraatioon muiden työkalujen kanssa sekä strategisia että operatiivisia erityistarpeita varten.
  • Hyvät mahdollisuudet ohjata sisäisiä ja ulkoisia käyttäjiä optimaaliseen toimintaan.
  • Hyvä analysoinnin ja seurannan tuki.
  • Mahdollisuus integroituun tietojen hakemiseen muista järjestelmistä ja jakamiseen muille järjestelmille.

Jatkuvan parantamisen prosessiNämä toiminnot tarjoava työkalu mahdollistaa iteratiivisen työtavan, jossa näkyvyys ja valvonta yhdistyvät jatkuvan parantamisen prosessiin. Operatiivinen ja strateginen näkyvyys mahdollistavat parantamiskohteiden tunnistamisen, ja voidaan myös määritellä tarkat toimenpiteet parannusten aikaansaamiseksi. Päivittäisen operatiivisen toiminnan hallinta mahdollistaa näiden toimien soveltamisen ja tunnistettujen parannustarpeiden toteuttamisen. Näkyvyyden ja hallittavuuden ansiosta toteutettuja toimia voidaan arvioida ja tarvittaessa muuttaa. Näin muodostuu toistuva ja jatkuva parantamisprosessi.

Hae