Hyppää sisältöön
October 22, 2020
2 minutes

Kolme kysymystä Emission Tariffs -palvelusta Ovakon Ted Lundströmille

Emission Tariffs on kuljetuksista syntyvien päästöjen innovatiivinen laskentamenetelmä, jossa käytetään luotettavaksi todettua päästöjen laskentatapaa. Konseptia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä NTM-organisaation (Network for Transport Measures) ja Ovakon kanssa. Ovako on Unifaunin ensimmäinen Emission Tariffs -palvelun käyttöön ottanut TMS-asiakas.

Yhteistyössä Unifaunin kanssa toteutetun kehittämisjakson jälkeen Ovako on optimoinut Emission Tariffs -palvelun ja käyttää sitä päivittäisessä toiminnassaan. Emission Tariffs -palvelun avulla Ovako voi tehokkaasti ottaa päästöt huomioon päätöksenteossaan ja siten ohjata myös kuljetuksia ilmastoystävällisempään suuntaan.

Tämä vastaa Ovakon strategista asemaa yhtenä maailman kestävimmistä teräksentuottajista. Esitimme Ovakon Ted Lundströmille kolme kysymystä hänen ajatuksistaan Emission Tariffs -palvelusta ja kuljetusten ympäristövaikutuksista.

Miksi Emission Tariffs on konseptina kiinnostava?

Ovako ei ole halunnut investoida reaktiiviseen seurantaan, jossa tulosta arvioidaan vasta jälkeenpäin luomatta jatkuvan kehityksen mahdollistavaa toimintatapaa. Emission Tariffs -palvelua käyttämällä Ovako investoi päästöjensä ennakoivaan etukäteislaskentaan, jolloin toiminnan hallinta on helpompaa. Ovako pystyy vastaamaan läpinäkyvämmin ja nopeammin ilmastokysymykseen liittyviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Miksi Ovakolle on tärkeää toimia ennakoivasti kuljetusten päästöjen vähentämiseksi?

Kestävyys on olennainen osa liiketoimintaamme ja teemme jatkuvasti töitä ilmastovaikutuksemme pienentämiseksi. Hiilijalanjälkemme on jo nyt 80 prosenttia pienempi maailmanlaajuiseen keskiarvoon verrattuna. Merkittävä osa tästä työstä kohdistuu kuljetuksiin. Tieto on tavallaan tuoretuote, etenkin kun se muuttuu nopeasti. Siksi on erittäin tärkeää, että me Ovakossa luomme malleja, joiden avulla päätöksiä voidaan tehdä riittävän usein ja aikaisin. Kyse ei ole vain tavoitteisiimme liittyvistä suurista vuositason strategisista päätöksistä vaan myös pienistä päivittäisistä päätöksistä.

Mitä mielestäsi on tärkeää ottaa huomioon, että Emission Tariffs tai muu vastaava ratkaisu otettaisiin yrityksissä laajemmin käyttöön?

Hyvä menetelmäkehitys on tärkein menestyksen avain. Tarvitaan tehokas prosessi sekä menetelmä, joka on läpinäkyvä ja jonka myös mielletään kuvastavan todellisuutta mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on oltava, että parannuksia ei saavuteta keskittymällä liikaa itse menetelmään vaan konkreettisilla muutoksilla, joilla on todellinen vaikutus päästöjen muodostumiseen. Tämän on haaste, johon Ovako on valmis vastaamaan.

Lue lisää Emission Tariffs täältä!

Lue lisää ovakosta täältä!

  • emission tariffs
  • |
  • ovako

Hae