Järjestelmän tuomat mahdollisuudet yhteistyö-kumppaneille

“Voinko tilata kuljetuksia järjestelmänne kautta?” Kysymys saattaa olla tuttu ja ehkä oletkin jo auttanut joitain asiakkaita kuljetusliikkeiden vaativien suoraintegraatioiden kanssa. Unifaunin kuljetushallintajärjestelmien avulla voit tarjota asiakkaillesi integroidun kuljetushallinnan standardina olevan rajapinnan avulla ilman erikoisjärjestelyitä.

MIKÄ KULJETUSHALLINTAJÄRJESTELMÄ ON?

Unifaun Online on yksi markkinoiden johtavimmista kuljetushallintajärjestelmistä. Helpoimmassa muodossaan järjestelmä toimii tiedonvälittäjänä asiakkaan ja asiakkaan kuljetusliikkeiden välillä. Järjestelmään kirjataan kuljetustilausten tiedot ja asiakas voi tilata kuljetuksensa helposti järjestelmän kautta. Kuljetusliike ilmoittaa kuljetuksen statustiedot ja muut tiedot kuljetuksiin liittyen järjestelmän kautta asiakkaalle. Sen vaikeampaa se ei ole.

MIKSI KANNATTAA RYHTYÄ YHTEISTYÖKUMPPANIKSEMME?

Integraation avulla asiakkaan ei tarvitse ylläpitää kuljetuksiin liittyvää tietoa useammassa paikassa. Moni tahtoo yritykseensä mahdollisimman vähän järjestelmiä ja palveluita. On melko hankalaa hallinnoida monia eri järjestelmiä ja parhaimmassa tapauksessa olisi yrityksissämme käytössä vain yksi järjestelmä. Integrointi vähentää virheitä, eliminoi työvaiheita ja säästää aikaa nopeamman työprosessin avulla. Tarjoamalla asiakkaillenne rajapinnan järjestelmäämme, voit tarjota asiakkaillenne enemmän arvoa ja yrityksenne säästää tarjotessanne samaa rajapintaa usemmalle asiakkaalle.