Nyheter

Camfil får større kontroll over innkommende varestrømmer

mars 1, 2017 Nyheter

Camfil startet i Sverige i 1963 og er i dag verdensledende innen luftfilter og ventilasjonsanlegg. Siden 2012 har de jobbet aktivt med Unifaun for å optimalisere håndteringen av innkommende transport fra underleverandører.

Som industribedrift er camfil avhengig av en rekke underleverandører. En av utfordringene var at alle disse underleverandørene jobbet etter ulike prosesser. Det skapte en ugjennomtrengelig varestrøm som ikke gav Camfil de riktige forutsetningene for å jobbe effektivt og proaktivt. Innenfor innkjøp og logistikk fattet man derfor beslutningen om å ta kontroll over de innkommende transportene. Valget av systemstøtte falt på Unifaun, som kunne presentere en standardisert løsning med rask implementering.

Da systemløsningen fra Unifaun ble tatt i bruk var Camfils rundt 50 leverandører fra hele Europa inkludert. De leverer råvarene som kreves for at 10 Camfil-fabrikker skal kunne produsere produktene. ”En viktig ting for oss hos Camfil var å ta kontroll over de innkommende varestrømmene til fabrikkene, både når det gjaldt den generelle synligheten, men også for å skape bedre forutsetninger for kontinuerlige forbedringer i varestrømmen.”, forteller Patrik Mårdvall, Group Logistics direktør hos Camfil.

Før samarbeidet med Unifaun hadde Camfil et veldig begrenset innsyn fra ordren ble gitt til leverandørene og til den ble levert til fabrikken. Etter implementeringen av prosjektet
fikk Camfil helt andre forutsetninger for hvilken transportør og transporttjeneste som ble valgt for en spesifikk transport. Man fikk også total kontroll over hvor i transportstrømmen leveransen befant seg og, ikke minst, hvilken dag det var beregnet at godset ble levert til fabrikken. Dette er vel så viktig for å kunne planlegge produksjonen. ”Vi gikk fra å ha lite innsyn i transportstrømmen til å selv bestemme hvordan den respektive leverandøren skulle booke transporten og med hvem. Foruten synlighet ga det oss nye forutsetninger for å stille krav til både leverandør og transportør.”, sier Mårdvall.

En annen fordel Camfil har fått gjennom å fokusere på de innkommende transportene er å skape bedre forutsetninger for raske tilpasninger i logistikkjeden. De kan eksempelvis endre transportør eller transporttjeneste fra en dag til en annen ved at de sentralt håndterer hvordan leverandørene booker i systemet. For leverandørene er forskjellen liten, men Camfil sentralt kan få store fordeler gjennom dette systemet.

I følge Patrik Mårdvall var det viktig for Camfil å finne en løsning som ikke krevde for mye administrasjon og som ga de ulike brukerne av systemet enkelhet med tydelige rammer. Samtidig var det svært viktig at man kunne få det visuelle overblikket som trengs for å være proaktiv og fokusere på de delene av prosessen som kan forbedres fra sentralt hold.

Camfil har i dag et veldig bra overblikk over de innkommende transportene og brukerne av systemet er fornøyde. «Neste steg blir å skape et tilsvarende overblikk over utgående transport», avslutter Patrik Mårdvall.

Camfil får større kontroll over innkommende varestrømmer