Nyheter

Outotec har fått en mer oversiktlig logistikkjede

januar 17, 2018 Nyheter

Outotecs historie begynner i Outokumpu, Finland på 1940-tallet. På den tiden lå tyngdepunktet til Outotec i gruvevirksomhet. Firmaet produserte hovedsakelig maskiner og tilbehør til gruvevirksomhet, men i dag ligger fokuset på gruveteknologi. Outotec tilbyr løsninger for holdbar bruk av naturressurser, for eksempel foredling av mineraler og metaller. I Outokumpu jobber det cirka 150 personer og i Finland sysselsetter hele firmaet cirka 1 350 personer (år 2015). Outotec driver sin virksomhet i 10 finske byer og har hovedkontor i Esbo samt en rekke kontorer i andre land. I år 2015 hadde Outotec en omsetning på 1 201 millioner euro.

Outotec i Turua benytter seg av ERP-systemet SAP. Outotec brukte tidligere systemet Rahtari for fraktetiketter. Rahtari er et tekstbasert system som ikke muliggjorde en standardisering av bunnen for standard fraktetiketter. Systemet krevde til og med en spesialskriver for å skrive ut fraktetikettene. Det vanskelige systemet og de konstante problemene med å skrive ut førte til unødvendige problemer og kostnader. Det største problemet med systemet var at det bare kunne brukes av en person om gangen. Dessuten fantes det ingen støtte for å håndtere digitale bestillinger, noe som betydde at all håndtering i systemet måtte skrives inn manuelt.

Unifaun har effektivisert Outotecs virksomhet betydelig. Unifaun er med i hele logistikkjeden fra begynnelse til slutt, uavhengig av levering eller destinasjon. Lagerpersonalet forbereder frakten, velger transportmetode og transportør, dersom det ikke har blitt valgt på forhånd. Sendingens størrelse og spesialbehov påvirker valget av transport. Med Unifauns system kan lagerpersonalet lett velge den mest fordelaktige transporttjenesten, skrive inn leveringsdetaljer eller velge ulike tilleggstjenester. Etterpå sendes det ut EDI og fraktdokument samt at kollietiketten skrives ut. For maksimalt overblikk kan alle pågående og leverte ordre følges direkte i SAP.

Sommeren 2016 har Outotec Turula brukt systemet til Unifaun i drøyt ett år. Outotec Turula bruker fem ulike transportfirmaer i tillegg til en nøytral transportør uten EDI. Den nøytrale transportøren brukes for å produsere fraktdokument til transportører som ikke kan ta imot elektroniske transportbestillinger. Niko Hirvonen fra Outotec forteller at Unifauns system er veldig enkle å bruke. ”Systemet er klart og tydelig. Bestilling av frakt går smidig, da man kan benytte seg av ferdige standardiserte modeller. Bestillingene går direkte til transportfirmaet, uten at man trenger å ringe og bestille eller sikre at bestillingen har gått gjennom. Videre får vi sendingsrapporter direkte fra systemet.”

Outotec har fått en mer oversiktlig logistikkjede