Nyheter

Oppdatering av generelle vilkår og pakkeoppdatering i Unifaun Online!

mars 29, 2019 Nyheter

Fra 1. mai 2019 oppdaterer vi Unifaun generelle vilkår. 

Per den 1:a maj 2019 uppdateras Unifauns Allmänna Villkor. Endringen gjelder alle Unifauns tjenester. De største endringene i de generelle vilkårene er at de nå er på engelsk og at de dekker kunder uavhengig av hvilket land kunden er. Du kan lese de generelle vilkårene her! 

Endringer i pakkerteringen for Unifaun Online - gjelder fra 1. mai 2019 

Fra 1. mai 2019 forandrer vi pakketeringen til vårt mest populære Delivery Management-system - Unifaun Online. Den viktigste forandringen er at vi introduserer en trinnbasert prisstruktur basert på antall transaksjoner. 

Transaksjonsavgift i intervaller 

Istedenfor å betale en flat standardpris per transaksjon slik som i dag. Endrer vi nå til en trinnbasert prisstruktur der månedsavgiften belastes ulikt avhengig av nivå. Dette gir en bedre forutsigbarhet av kostnaden for å bruke systemet. 

I forbindelse med innføringen av den trinnbaserte prisstrukturen vil vi gå bort fra og bergene tansasksjoner per transportør til å beregne totalt antall transaksjoner for Unifaun Online kontoen i perioden.  Samtidig øker vi antall transaksjoner som inkludert til 100 per mnd. (tidligere 75 per mnd.) 

Prismatrise

 

Antall forsendelser Pris Unifaun Online Standard (NOK) Pris Unifaun Online Plus (NOK)
0-100 0 0
101-200 95 190
201-250 165 330
251-400 280 560
401-700 550 1100
701-1000 850 1700
1001-1400 1200 2400
1401-2000 1700 3400
2001-3000 2550 5100
3001-4000 3500 7000
4001-5000 4375 8750
5001-6000 5250 10500
6001- Ifølge tilbud Ifølge tilbud

 

Eksempel: Hvis du bruker Unifaun Online Standard og generer 235 transaksjoner på en måned, genererer den et fakturagrunnlag på 165 NOK. Tilsvarende volum i Unifaun Online Plus vil bli fakturert 330 NOK. 

Lisenskostnaden for ordreintegrasjon er justert fra årlig avgift til månedlig avgift

En stor del av alle selskaper som bruker Unifaun Online velger å integrere andre systemer med løsningen. De vanligste er integrasjoner fra ordresystemer som ERP, Nettbutikk-plattform eller WMS.

Tidligere har fakturering av lisensen for ordreintegrasjon skjedd årlig. Vi endrer nå dette til en månedlig lisenskostnad med kvartalsvis fakturering på samme måte som andre tilleggsfunksjoner i våre løsninger.

Lisensen justeres til 200 NOK per mnd. (tidligere 1800 NOK per år). Som en del av endringen forbedrer vi muligheten og fleksibiliteten i modulen slik at man nå kan kombinere ulike måter å integrere uten økte kostnader. Som integreringskunde kan du dermed kombinere mellom og benytte APIConnect for noen funksjoner og andre via OnlineConnect eller XMLPosting.

For mer informasjon om hvordan den nøyaktige pakketringen og prisingen ser ut fra 1. mai 2019, klikk her!