Nyheter

Unifaun innoverer for å redusere utslippene fra transport 

mars 11, 2020 Nyheter, Pressreleaser

Den viktigste kundeverdien i Unifauns Transport Management System (TMS) er at transportkjøperne får synlighet og kontroll over sine transporter. For Unifauns kunder har det alltid vært en prioritet å redusere kostnadene, forbedre driftseffektiviteten og minimere lagerbeholdningen. Dette er fremdeles de viktigste grunnene til å investere i et TMS, men nå finnes det enda en grunn som er like viktig – å redusere utslippene fra transport! 

Utslippstariffer er en innovativ måte å beregne utslippene på ved hjelp av det velprøvde formatet fra tradisjonelle transportkostnadstariffer. Konseptet er utviklet i tett partnerskap med Network for Transport Measures (NTM), som skal beregne tariffene og gå god for metoden, og Ovako, som blir den første TMS-kunden som tar i bruk utslippstariffer. Ovako kommer til å starte med å fokusere på utslipp av drivhusgasser, i hele energikjeden. 

Trinn ett for å redusere utslippene blir å forstå og måle det nåværende utslippsnivået fra transport på en pålitelig måte. Det neste trinnet er å gjøre noe med utslippsnivået og i praksis bruke bedre og mer bærekraftige transportalternativer. Unifauns TMS-kunder vil nå kunne gå hele veien takket være integrasjonen av utslippsparametere med gjeldende verktøy for synlighet og kontroll, f.eks. Analytics og Carrier Select. 

– Vi har samarbeidet med Unifaun de tre siste årene og har implementert deres Transport Management System i våre seks produksjonsenheter i Sverige og Finland. Unifauns TMS har gjort det mulig for oss å gå fra å være reaktive i vårt transportarbeid til å kunne være mer proaktive. Systemet har redusert våre transportkostnader samtidig som vi har forbedret vår servicekvalitet. Vi er svært fornøyd med at vi nå fullt ut kan ta hensyn til utslipp når vi tar våre beslutninger, og dermed aktivt styre våre fraktbestillinger til det beste transportalternativet – også med hensyn til påvirkning av klima. Dette arbeidet er helt på linje med Ovakos strategiske posisjon som en av verdens mest bærekraftige stålprodusenter, sier Ted Lundström, Head of Logistics i Ovako. 

– Hensikten med NTM er å etablere felles metoder i hele transportbransjen for å måle utslipp på en konsekvent og pålitelig måte. Takket være vårt samarbeid med Unifaun og hvordan de kommer til å integrere utslipp som en beslutningsfaktor i deres TMS, vil våre partnere ikke bare kunne måle, men også aktivt redusere deres transportutslipp, sier Magnus Swahn, adm.dir. i NTM. 

– Dette er et strategisk skifte for Unifaun TMS. Vi har tidligere fokusert på de tradisjonelle kostnadsbaserte argumentene for å investere i TMS, men nå ønsker vi å ta en ny tilnærming og gjøre reduksjon av transportutslipp til en hovedprioritet. Frakt for flere milliarder håndteres via vårt TMS hvert år og vi mener at vi kan gjøre en virkelig forskjell ved å gjøre vårt TMS til et grønt TMS, sier Johan Hellman, produktsjef for Unifaun TMS. 

For mer informasjon, besøk Unifaun.com/emission-tariffs eller kontakt: 

Johan Hellman, Product Manager Unifaun TMS

E-mail: johan.hellman@unifaun.com

Tel: +46732017763

Unifaun innoverer for å redusere utslippene fra transport