Freight Cost Management

Betaler du korrekt fraktkostnad? Finnes det noen enkle grep man kan ta for å senke transportkostnadene? Dette er spørsmål mange stiller seg, men som ofte er vanskelige å besvare. Med Freight Cost Management får du kontroll og visibilitet over dine fraktkostnader.

PRISBEREGNING

Vil du vite hva frakten kommer til å koste før du booker transport, eller kanskje følge opp transportkostnadene dine over tid? Gjennom å beregne kostnaden for hver enkelt transport får du full kontroll over fraktkostnadene. Kostnaden beregnes utifra dine egne transportavtaler, hvilket gjør at du alltid får korrekte priser.

FAKTURAINNLESING

Fakturainnlesing innebærer at transportørenes elektroniske fakturaer leses inn og oversettes til et enhetlig format i Unifaun Enterprise. Dette gir deg mulighet til å visualisere og sammenligne fakturaer fra ulike transportører, samt kontrollere transportkostnad og avgifter mot dine beregnede priser.

QlikView FCM & Excel rapport

Ved hjelp av BI-verktøyet QlikView kopler tjenesten fakturainformasjon mot transportordrer og prisberegninger i visuelle rapporter, hvilket muliggjør en avansert oppfølging av både fraktvolumer, kostnader og fakturainformasjon. QlikView FCM er totalintegrert med tjenesten og lar deg følge utviklingen over tid. Rapportene kan filtreres på en rekke parametere.