Inbound Management

”Jo, vi har sendt varende. De bør være hos dere når som helst.» Kjenner du deg igjen? Mange opplever et informasjonsgap fra tidspunktet hvor bestilling legges inn hos leverandør, og frem til varene leveres. Unifaun Inbound handler om visibilitet og om å ta kontroll over innkommende transport.

Industribedrifter og andre større selskaper har ofte et høyt antall underleverandører som jevnlig sender varer. Ofte er selskapets egne aktiviteter helt avhengig av disse leveransene, men på tross av dette har man dårlig eller ingen kontroll over innkommende forsendelser. Vår Inbound-løsning lar deg samle alle leverandørene dine i ett og samme TA-system, slik at du har full visibilitet og kontroll. Hver enkelt leverandør ser kun sine egne transportbookinger og du velger selv hvilke brukerrettigheter leverandøren har med tanke på valg av transporttjeneste, tidspunkt, osv.

Visibilitet

Med Unifaun Inbound får du full visibilitet over dine innkommende forsendelser. Du vet når transporten er booket, og hva som er seneste status på forsendelsen. Det innebærer at du ikke lengre behøver å gjette når varene kommer, og kan bedre planlegge din egen tid og produksjon. I tillegg til å se transportstatus har du også mulighet til å se beregnet pris på hver sending.

Kontroll

Før vi implementerte Inbound-løsningen benyttet leverandørene ofte feil transportprodukt. De kunne for eksempel booke et vei-produkt for en forsendelse på kun 2 kg. Hadde de i stedet booket korrekt, og valgt å sende varene som pakke, ville prisen blitt langt lavere og transporten mye raskere. Vi har gjort betydelige besparinger bare ved å forsikre oss om at leverandører booker rett transportprodukt. Uten Inboud-løsningen hadde dette vært tilnærmet umulig å gjennomføre.»

– Johan Hellman, Cargotec

Sørg for at riktig transporttjeneste benyttes ved riktig transport – det sparer deg for både tid og penger. Med Unifaun Inbound kan du sentralt styre bookingprosessen hos dine leverandører, slik at de alltid booker transporten din på riktig måte. Du kan selv velge hvilke rettigheter leverandørene skal ha, og på den måten tilpasse aktivitetene til dine egne prosesser. Som administrator kan du benytte ferdigmaler til å enkelt gjøre forandringer for alle, eller enkelte, leverandører. Dette kan for eksempel være å bytte transportør, kundenummer eller leveranseadresse.