Referenser

Unifaun Enterprise er et TA-system utviklet for å løse ulike utfordringer knyttet til logistikk. Våre kunder opplever en betydelig forbedring av sine prosesser takket være tjenesten..

Gevinsten ligger ofte i reduserte kostnader, bedre kontroll og/eller effektivisering av arbeidet. Ettersom utfordringene varierer for hvert selskap vil vi gjerne treffe deg for å sammen se hvordan vi best kan hjelpe akkurat dere.

Om du vil vite mer om hvordan noen av være kunder bruker Unifaun Enterprise, og hvordan tjenesten har forbedret deres hverdag, les nedenfor!

Camfil startet i Sverige i 1963 og er i dag verdensledende innen luftfilter og ventilasjonsanlegg. Siden 2012 har de jobbet aktivt med Unifaun for å optimalisere håndteringen av innkommende transport fra underleverandører. Read more about Camfil
Cargotec har en tilpasset versjon av Unifauns TA-system, kalt Shipment Manager. I denne implementertes en Inbound-modul der alle selskapets leverandører ble tilknyttet med en egen side og innlogging. Read more about Cargotec
Unifaun har effektivisert Outotecs virksomhet betydelig. Unifaun er med i hele logistikkjeden fra begynnelse til slutt, uavhengig av levering eller destinasjon. Read more about Outotec
Ovako frakter rundt 700 000 tonn plasskrevende gods hvert år fra sine bedrifter i Sverige, Finland og til en viss grad i andre europeiske land. Frakten går primært til Norden og Europa, men også til Asia, USA, Sør-Amerika og Midtøsten. Read more about Ovako
Frem til 2015 lot Thule Group et tredjepartsselskap ta seg av håndteringen av transporter fra sitt europeiske sentrallager. Etter å ha gjort en gjennomgang av den europeiske lagerstrukturen ble det besluttet å tenke over distribusjonen og håndteringen av transporter. Read more about Thule