Referenser

Unifaun Enterprise er et TA-system utviklet for å løse ulike utfordringer knyttet til logistikk. Våre kunder opplever en betydelig forbedring av sine prosesser takket være tjenesten..

Gevinsten ligger ofte i reduserte kostnader, bedre kontroll og/eller effektivisering av arbeidet. Ettersom utfordringene varierer for hvert selskap vil vi gjerne treffe deg for å sammen se hvordan vi best kan hjelpe akkurat dere.

Om du vil vite mer om hvordan noen av være kunder bruker Unifaun Enterprise, og hvordan tjenesten har forbedret deres hverdag, les nedenfor!

Cargotec har en tilpasset versjon av Unifauns TA-system, kalt Shipment Manager. I denne implementertes en Inbound-modul der alle selskapets leverandører ble tilknyttet med en egen side og innlogging. Read more about Cargotec