Skip to content

Delivery Cloud

Fordelen med datadrevet levering

Leveringsopplevelsen er helt avgjørende for en god kundeopplevelse.

Hvis du selger noe på nettet, vet du hvor vanskelig det er å skille seg ut.

Takket være Internett har kundene dine et enormt utvalg som gjør det nesten umulig å dominere et marked når det gjelder produkter, priser eller tjenester.

En god kundeopplevelse det eneste som teller. Hvordan du behandler kundene dine, vil avgjøre om du får deres tillit og lojalitet eller ikke.

Og hvis du skal vinne på kundeopplevelse, må du oppfylle (eller overgå) forventingene på hvert eneste trinn i kundens reise – fra første interesse for produktet ditt og helt frem til levering.

Dette siste trinnet er kanskje det som er mest oversett, noe som er merkelig når du tenker på hvor avhengig verden har blitt av ekstremt rask levering.

Det er også den siste utposten for kundeopplevelsen, det siste hinderet for å gjøre en kjøper fornøyd.

Det står veldig mye på spillR

Det står veldig mye på spill. Kundelojalitet vinnes og tapes på lageret, under levering og ved kundens mottak.

Kraften i leveringsdata

 

Nøkkelen til å vinne ligger i dataene som produseres gjennom hele leveringsprosessen. Denne råinformasjonen forteller historien bak leveringsopplevelsen og koder inn hva som fungerer og hva som ikke gjør det.

 

Gjennom analyse av disse dataene kan du få dyrebare innsikt som du trenger for å kunne strømlinjeforme arbeidsflyten og gjøre store forbedringer raskt.

 

Og mulighetene er endeløse. På hvert trinn i leveringsprosessen er det mulig å finne effektiviseringer og øke verdien for kundene dine. Du må bare finne dataene som viser at det er rom for forbedringer. X-en som viser hvor du må legge innsatsen.

Men det er ett lite problem …

Å få tilgang til denne innsikten ville vært enkelt hvis dataene var rene, ordnet eller tilgjengelige.

Men det er veldig sjelden tilfelle.

I stedet er de en grumsete, bølgende strøm av informasjon som er innelåst i separate systemer og prosesser.

Og de endrer seg hele tiden. Det som en gang var verdifull innsikt, kan bli gamle nyheter over natten.

Og mens dette ikke er noe nytt problem, har det blitt forsterket av økningen i etterspørselen etter levering samme dag. Et vanlig foretak sjonglerer mer data enn noen sinne, og har mindre tid til å håndtere dem. Derfor blir det ofte til at data går tapt eller simpelthen blir glemt.

Og det blir stadig vanskeligere å åpne for noen av fordelene som er nevnt ovenfor. Det er nesten umulig å bygge opp et nøyaktig og oversiktlig bilde av leveringsprosessen.

Sannheten er at å løse opp en så kompleks floke er en stor utfordring. Data må trekkes ut fra separate systemer ved hjelp av tidkrevende manuelle prosesser som suger energi som kunne vært brukt mer effektivt for å oppfylle kundenes behov.

Det er derfor de fleste bedrifter ganske enkelt ignorerer dem. Og når de gjør det, ignorerer de en enorm mulighet til å skape konkurransefordeler.

Utnytt verdien fra bestilling til levering

Vi har utviklet Delivery Cloud for å løse dette problemet.

Det er en plattform for Delivery og Transport Management som hjelper bedrifter i alle bransjer å sikre sine nøkkelprosesser, forbedre leveringsopplevelsen og selge mer.

Den fjerner kompleksiteten og uoverkommeligheten med å finne ut av dataflokene og gir deg klar innsikt i hvert trinn i leveringsprosessen, fra bestilling til levering. Og uansett om du selger eyeliner eller I-bjelker, kan du forstå og granske hvert klikk, hver byte og hver kilometer.

Den drives av Living Delivery Data, vårt navn på et unikt datasett som omfatter:

Statusdata

Inkludert data om kostnader og transportørvalg. Dette er den vinnende ingrediensen i sanntids-CX – (pakkesentrisk)

Kundedata

Aggregerte data om kunder for ny innsikt og nye muligheter (kundesentrisk)

Strategidata

Data som bidrar til å bygge opp bedre forretningsdrift (prosessentrisk)

Men like viktig som selve dataene er hva vi gjør med dem.

Vi samler dem – Vi trekker ut dataene fra alle siloene dine og konsoliderer dem i ett enkelt system.

Vi kategoriserer dem – Vi strukturerer dem på en måte som gjør det enkelt å utforske og analysere dem.

Vi kobler dem til – Vi kobler den til bakenforliggende systemer som ERP og WMS og til andre menneskefokuserte systemer som for eksempel netthandelsplattformer.

Delivery Cloud gir bedrifter i alle størrelser og bransjer kraft til å optimalisere hvert trinn i leverings- og transportadministrasjonen.

Delivery Management

  • Delivery Cloud hjelper deg og kundene dine å ta riktige beslutninger på hvert trinn fra kassen til bestilling og utskrift, pakkesporing og levering.
  • Relevante leveringsdata driver frem konstante forbedringer av leveringsadministrasjonen.
  • Vi kaller dette Precision Delivery Experience, og det er det som gjør at du kan vinne på kundeopplevelse med leveringsadministrasjon.
Finn ut mer Transportørbibliotek

Transport Management

  • Delivery Cloud er tilkoblet, skalerbart og drevet av innsikt som gjør at du kan være proaktiv i transportadministrasjonen.
  • Den gir konstant forbedring ved å hjelpe deg å identifisere og redusere inneffektivitet og muligheter og oppfylle kundenes mest presserende leveringsbehov.
  • Vi kaller dette Lean Delivery, og det er slik du kan skape deg en fordel med transportadministrasjon.
Finn ut mer Integreringer

Arbeid smartere med leveringsdata

Kundeopplevelsen er en kritisk differensiator for alle bedrifter, og i en verden som har gjort seg avhengig av levering samme dag, blir kvaliteten på leveringsopplevelsen spesielt viktig.

For å kunne skap den beste opplevelsen må vi finne og bruke de riktige leveringedataene, men det er enklere sagt enn gjort.

Et vanlig foretak drukner i en endeløs strøm av leveringsdata som flyter gjennom hele selskapet og samler seg i helt atskilte systemer og prosesser.

Vår Delivery Cloud hjelper deg å håndtere denne flommen. Og den gjør mer – den lar deg utnytte den til din fordel. For første gang kan du bygge opp et fullstendig bilde av leveringsprosessen og identifisere de utallige mulighetene du har til å rette opp i ineffektivitet og utnytte muligheter.

Dette er nøkkelen til å bygge opp kundelojalitet og kundebevaring, fordi alle små justeringer og forbedringer fører samlet til en bedre opplevelse på den kritiske siste delen av kundens reise.

Frigjør hele verdien av leveringsdataene dine, og fjern kompleksiteten og det tidkrevende arbeidet med dataadministrasjon og -analyse.

Snakk med oss

Våre produkter

Våre produkter

  • Unifaun Online
  • Unifaun TMS
  • Unifaun Delivery Checkout
  • Mine Pakker

Delivery Cloud i arbeid

Søk