Skip to content

At leveranser kommer frem i tide, at riktig informasjon er tilgjengelig for rett person på rett tidspunkt, og at bookingen er smidig. Litt spøkefullt sier vChain at det først er når det oppstår problemer at de kobles inn. Men da har de allerede jobbet hardt fra grunnen av med å skreddersy en logistikkprosess ut fra bedriftens behov, slik at det flyter uten problemer.  

Som 4PL-bedrift fungerer vChain som en ekstern logistikkavdeling, eller kontrolltårn. De tar seg av bedrifter i alle størrelser, forutsatt at det finnes en grunn til at de trenger deres eksperthjelp. Det kan enten dreie seg om at man sender varer til flere forskjellige markeder, har en kompleks inbound-flyt, eller som i ett tilfelle, der kunden bare sender i Sverige, men tilbyr kundene sine ni forskjellige valg av leveringsmåter.

Leveranser døgnet rundt krever et stabilt Delivery Management-system 

“Vi valgte Unifaun siden det var den plattformen som var mest utviklet. Mest komplett.” Nils Johan Törnström, vChain 

Før vChain startet, innså de at en stor del av virksomheten deres kom til å være et Delivery Management-system som fungerer godt. De gjorde da et omfattende evalueringsarbeid for å finne det beste systemet som var tilgjengelig på markedet og bestemte seg til slutt for Unifaun.   

vChain bygde sin plattform med Unifauns system i bunn og har i dag en skreddersydd layoutprofil, noe som gjør at det helt og holdent fremstår som vChains egen plattform. 

For at alt skal fungere er det viktig med stabilitet og tilgjengelighet. vChain har rundt 1000 bookinger pr. dag og har hele verden som sitt arbeidsområde, alle dager i uken og også om natten. Hvis systemet skulle ligge nede eller på en eller annen måte svikte, kan det innebære en katastrofe for mange av bedriftene deres. vChain er svært fornøyd med Unifauns stabilitet.

Inbound, outbound og dropshipping  

vChain tar et helhetsansvar for sine kunders transportlogistikk, noe som innebærer at alle flyter håndteres, også inbound og såkalt dropshipping, som ikke berører kundene, men går direkte fra leverandøren til kundens kunde. Mange av vChains kunder stiller som krav at det skal gå an å integrere deres forretningssystem med Delivery Management-systemet, noe vChain er glade for. En integrasjon fører til en effektiv bookingprosess, og vChain jobber aktivt for at så mange som mulig av deres kunder skal jobbe med integrerte systemer.  

Det er få av Unifauns kunder som virkelig utnytter systemet til fulle slik som vChain gjør, med mange ekstra funksjoner og tillegg. Blant de funksjonene som de setter mest pris på er varsler, som går ut til kunder med informasjon om leveransen, Unifauns kontrolltårn, som viser om noe ikke er kommet frem eller er forsinket, og oppfølgingen, det å kunne hente ut data fra Unifaun til bl.a. kundefakturaer og statistikk.  

I bunn og grunn handler alt om transportbookingen og koblingen til de forskjellige transportørene. For at vChain skal kunne gjøre sin jobb så kreves det at transportkoblingene fungerer godt.  Det er det viktigste, og det føler de seg trygge på at de får fra Unifaun.  

Søk