Skip to content

Logent er en uavhengig logistikkpartner med muligheten for å tilby omfattende løsninger til hele logistikkjeden. De skreddersyr løsninger for kunder med hensyn til lager, transportadministasjon, toll, havner, ansatte osv. Selskapet har nå eksistert i 12 år og er en stor aktør i Skandinavia med 3000 ansatte og en omsetning på 1,5 milliarder SEK.  

Transportadministrasjon er en aktivitet hos Logent som vokser ekstremt fort. Løsningen er rettet mot industrielle selskaper med komplekse, globale strømmer. 

“Vi ser et større behov for vår hjelp i industrielle selskaper med det å ta kontroll over og utvikle transportlogistikk. Med Logents nisjekompetanse og -løsninger, utformer vi effektive transportløsninger og tar ansvar for pågående drift.”, Fredrik Strömberg, administrerende direktør hos Logent Transport Management.  

Langsiktig samarbeid med Unifaun 

“Unifauns IT-løsning er en viktig komponent i den helhetlige løsningen for transportadministrasjon som vi tilbyr kundene våre.” Fredrik Strömberg 

Unifaun TMS brukes i alle de rundt 50 kundeprosjektene innenfor transportadministrasjon hos Logent. Det er komponenten som sluttkunden møter i forbindelse med transportbestilling og sporing. Logent og Unifaun har samarbeidet i over 10 år. 

Fundamentet i transportadministrasjonsløsningen er den samme for alle Logents kunder. Dette gjør at Logent kan ha en helhetlig tilnærming til transportstrømmene hos alle kundene for å sikre kostnadseffektivitet og riktig kvalitet. De fysiske strømmene er designet og skreddersydde basert på kundenes behov. Eksempler på de fokusområdene som vanligvis oppstår er å ta kontroll over inngående strøm, utforme og etablere konsolideringsløsninger, og muliggjøre kortere lead-tider og strømlinjeformede tollløsninger osv. 

Etter at den første logistikkløsningen er utformet og etablert hos kunden, handler Logents jobb hovedsakelig om kontinuerlig forbedringsarbeid. Dette kan omfatte endring av bestillingsadferd, konsolidering av strømmer, effektivisere rutiner hos transportører osv.  

Med Unifaun kan Logent styre og kontrollere transportstrømmen hos kundene sine. Korrekt og tilgjengelig data er nødvendig for Logent, da dette er en måte å sikre at alt fungerer som det skal på, og se hvor det finnes områder som kan forbedres.  

Integrasjon er en selvfølge 

“Unifaun og Logent har også et tett samarbeid når det gjelder integrasjoner med kunders forretningssystemer.” Fredrik Strömberg 

Ved implementering av transportadministrasjonsløsninger for større bedriftskunder, har Logent og Unifaun normalt felles møter med kunder for å kunne utvikle den rette løsningen for kundene. I samarbeid med spesialister fra de ulike selskapene blir det sikret at prosesser blir utformet på en effektiv måte, og at Unifaun TMS er integrert for å spare tid ved administrering og redusere risikoen for feil.   

Det er først og fremst Unifauns kompetanse og fleksibilitet som Logent setter pris på i samarbeidet, for ikke å nevne den internasjonale bredden. Logents kunder opererer ofte globalt, noe som krever at alle involverte parter kan klare å håndtere globale strømmer og all form for transport. 

“Unifauns system er ekstremt bredt og fungerer for mange forskjellige kunder, og bredden og stabiliteten er noen av de tingene vi setter pris på med Unifaun.”, konkluderte Fredrik Strömberg.

Søk