Skip to content

Emission Tariffs

Den viktigste verdiproposisjonen ved Unifauns TMS er å gi transportkjøpere innsyn i og kontroll over deres egen transport. Prioriteten til Unifauns kunder har alltid vært å redusere kostnader, effektivisere driften og minimere lagerbeholdningen. Dette er fortsatt de viktigste grunnene til å investere i et transportadministrasjonssystem, men nå finnes det en annen årsak som er like viktig: redusere transportutslipp!

Hvorfor Emission Tariffs?

Bruke konsekvente og pålitelige metoder for beregning av utslipp

Beregne utslipp i sanntid på forsendelsesnivå

Tilrettelegge for beslutninger og detaljerte analyser basert på utslippene dine

Sammen for en grønnere framtid

Emission Tariffs er en innovativ måte å beregne utslipp på ved hjelp av det velprøvde formatet fra tradisjonelle kostnadstariffer for transport. Konseptet er utviklet i nært samarbeid med Network for Transport Measures (NTM), som vil beregne tariffene og garantere for metodologien, og Ovako, som blir den første TMS-kunden som tar i bruk Emission Tariffs. Ovako vil begynne med å fokusere på utslipp av drivhusgasser, fra brønn til hjul.

Les om hvordan Ovako forsøker å bli den mest bærekraftige stålprodusenten i verden og hvordan arbeidet med å redusere transportutslippene er et viktig skritt i den retningen.

Les mer

Vi har jobbet sammen med Unifaun i de siste tre årene og har implementert transportadministrasjonssystemet deres i produksjonsenhetene våre i Sverige og Finland. Unifauns TMS gjorde at vi kunne gå fra å være reaktive til proaktive i transportadministrasjonen vår, noe som førte til reduserte kostnader og bedre kvalitet på tjenestene. Nå gleder vi oss veldig til å ta hensyn til utslipp i alle ledd av beslutningsprosessene våre og aktivt styre volumene våre i retning av det beste transportalternativet fra et bærekraftperspektiv. Dette er i tråd med Ovakos strategiske posisjon som en av verdens mest bærekraftige stålprodusenter.”

Ted Lundström, logistikksjef hos Ovako

Dette er et strategisk skifte for Unifaun TMS. Hittil har vi fokusert på den tradisjonelle kostnadsdrevne begrunnelsen for investeringer i transportadministrasjonssystemer, men nå vil skifte tilnærming og gjøre reduksjon av transportutslipp til hovedprioriteten. Fraktoppdrag til en verdi på mange milliarder administreres gjennom vårt TMS hvert år, og vi er overbevist om at vi kan ha reell innflytelse ved å gjøre vårt TMS til det grønne TMS-et.”

Johan Hellman, produktsjef

Hensikten med NTM er å etablere felles metoder i hele transportbransjen for å måle utslipp på en konsekvent og troverdig måte. Takket være samarbeidet vårt med Unifaun og måten de vil integrere utslipp som en beslutningsfaktor i transportadministrasjonssystemet sitt, vil partnerne våre ikke bare kunne måle, men også aktivt redusere transportutslippene sine.”

Magnus Swahn, CEO 

3 trinn for å komme i gang

Trinn en: beregne utslippsfaktorer

Beregne utslippsfaktorer ved hjelp av pålitelige og vitenskapelige metoder. NTM er en ikke-statlig organisasjon som har over 20 års erfaring innen nettopp dette.

Trinn to: implementere utslippsberegning

Implementere utslippsberegning i transportadministrasjonsprosessen slik at utslippsdataene er tilgjengelige raskt og på detaljert nivå.

Trinn tre: bruke utslipp i driftsbeslutninger

Begynne å ta hensyn til utslipp i driftsbeslutninger ved å prioritere de mest bærekraftige transportørene og leveringsalternativene.

Se opptak av nettseminaret vårt

Bruk TMS til å redusere utslipp, uten kostnader!

Flere og flere selskapet innser at transportrelaterte utslipp utgjør en stor del av deres totale miljøfotavtrykk. Vi i Unifaun vil hjelpe kundene våre å gjøre noe med dette.Vi arbeider med en utvidelse av transportadministrasjonssystemet vårt som vil gjøre at kunder ikke bare kan måle utslipp, men også aktivt arbeide for å redusere dem.

Under nettseminaret vil Unifaun vise deg:
  • En innovativ måte å beregne utslipp fra transport på som er rask og pålitelig.
  • Hvordan disse beregningene kan brukes til å oppfylle rapporteringsbehov og spore framgang over tid.
  • Hvordan daglige transportbeslutninger kan styres basert på utslippsparametere.
Se nettseminar

Søk