Skip to content

Carrier Select

Bruk tariffene dine til å styre valget av transportørtjeneste og valg av optimal transporttjeneste.

Hvordan velger du transporttjenestene dine?

Du har kanskje avtaler med mange transportører. Det er sikkert mange personer i organisasjonen din som bestiller transport. Kanskje du har leverandører som bruker avtalene dine. Er du sikker på at alle bruker de rette tjenestene? Hvordan kontrollerer du deres valg av transportør? Og hvor fort kan du implementere nye avtaler?

Se nettseminaret vårt om Carrier Select

 


Enkel implementering av nye avtaler så alle medarbeidere bestiller de riktige tjenestene.


Bruk alltid transporttjenesten som er best optimert for hver enkelt forsendelse.


Produktiv fraktkostnadsreduksjon gjennom valg av optimal tjeneste basert på nåværende avtaler.

Vil du vite mer?

Send inn kontaktskjemaet, så kontakter vi deg med mer informasjon!Søk