Skip to content
December 14, 2020
3 minutes

Partnerskap mellom Consafe Logistics og Unifaun

Med 400 medarbeidere er Consafe Logistics Europas ledende leverandør av lagerhåndteringsløsninger. Selskapet leverer bærekraftige løsninger som passer på alle lagre, uansett volum og kompleksitet. Hovedproduktet er Warehouse Management-systemet Astro WMS®

Kundene i Astro WMS® er selskaper innen detaljhandel, grossister eller produksjonsbedrifter, men også såkalte 3 PL-aktører som tar hånd om andre bedrifters lagre. Det som forener kundene er at de alle er avhengige av et system som optimaliserer aktivitetene på lageret.

En viktig funksjon på et lager er å håndtere utgående transporter. Som selskap vil du kunne håndtere hver enkelt leveranse på en så optimal måte som mulig. Ofte innebærer det at det brukes flere ulike transportører med ulike leveringsmetoder. Den økende forbrukermakten innen B2C gjør også at flere private forbrukere forventer seg valgmuligheter i den digitale kassen som deretter skal håndteres på lageret og ved utlevering. Det er her Unifaun kommer inn. Med et velutviklet transportørbibliotek med over 10 000 leveringsmetoder kan Unifauns bedriftskunder velge hvordan de ønsker å levere bestillingene.

For å optimalisere virksomheten på lageret bør et Delivery Management-system, som Unifaun Online, og et WMS, som Astro WMS®, integreres, og det er altså dette som har skjedd nå.

«Alle kundene våre trenger å kunne håndtere transporter. Akkurat som i annen lagervirksomhet handler det om å håndtere den delen av prosessen så operativt effektivt som mulig, samtidig som kundeløftet om levering må oppfylles», sier Mikael Brorsson, Product Manager hos Consafe Logistics.

Consafe Logistics og Unifaun har eksistert lenge på det samme markedet og har i «case by case» samarbeidet for å løse felles kunders behov, men det er først nå at de har innledet et mer inngående partnerskap. Startskuddet for det nye samarbeidet er at Consafe Logistics har utviklet en avansert integrering mot Unifaun, som skaper forutsetninger for alle selskaper som bruker produktene Astro WMS® og Unifaun Online til å implementere integreringen raskt, enkelt og kostnadseffektivt.

De første til å ta i bruk den nye integreringen er Gina Tricot, som med sine 180 butikker og et omfattende nettsalg håndterer all sin lageraktivitet og sine transporter via Astro WMS® og Unifaun Online.

«Vi er veldig glade og stolte over at Consafe Logistics har valgt å utvikle en integrering mot Unifaun og innlede et dypere partnerskap med oss. Vi vet at vi har mange felles kunder i Norden og Europa som nå kan dra nytte av en effektiv bro mellom våre ulike produkter», avslutter Wictor Dennmyr, Enterprise Specialist Sales Manager hos Unifaun.

 

Les mer om Consafe og Unifaun!

KONTAKT:

Unifaun:
Wictor Dennmyr, Enterprise Specialist Sales Manager
E-post: wictor.dennmyr@unifaun.comTlf: +46-769421312

Consafe Logistics:
Mikael Brorsson, Product Manager
E-post: Mikael.Brorsson@consafelogistics.com
Tlf: +46 46 280 04 27

  • astro wms

Søk