Skip to content
October 22, 2020
3 minutes

Tre spørsmål til Ted Lundström hos Ovako om Emission Tariffs

Emission Tariffs er en nyskapende måte å beregne utslipp på som bruker det utprøvde formatet fra tradisjonelle transporttariffer. Konseptet er utviklet i nært samarbeid med Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) og Ovako, som har vært den første TMS-kunden til å implementere Emission Tariffs i sin virksomhet.

Ovako har nå, etter en utviklingsperiode i samarbeid med Unifaun, optimalisert sin bruk av utslippstariffer og begynt å bruke funksjonen i sitt daglige arbeid. Takket være Emission Tariffs kan Ovako nå fullt ut ta hensyn til utslipp i sine beslutninger og dermed aktivt styre sine underbestillinger slik at de også tar hensyn til klimapåvirkningen.

Arbeidet er helt i tråd med Ovakos strategiske posisjon som en av verdens mest bærekraftige stålprodusenter. Vi har stilt Ovakos Ted Lundström tre spørsmål om hans tanker omkring Emission Tariffs og transportrelatert miljøpåvirkning.

Hvorfor er Emission Tariffs interessante som konsept?

For Ovako har det vært viktig å ikke investere i en reaktiv oppfølgingsmetode hvor resultatet først blir evaluert lenge etterpå, uten å skape en arbeidsmetode som gir kontinuerlig utvikling. Det betyr at ved å bruke Emission Tariffs investerer Ovako i å beregne utslippene våre proaktivt på forhånd, slik at vi kan arbeide mer kontrollert i det daglige. Det gjør at Ovako kan møte utfordringene med klimaendringer i samfunnet raskt og med transparens.

Hvorfor er det viktig for Ovako å arbeide proaktivt med å redusere transportrelaterte utslipp?

Bærekraft er en integrert del av forretningsdriften vår, og vi arbeider kontinuerlig med å redusere klimapåvirkningen vår. Vi har allerede 80 % lavere karbonfotavtrykk enn det globale gjennomsnittet. En viktig del av dette er å arbeide med transporter. Data er i noen grad ferskvare, spesielt når endringsraten er høy. Det er derfor veldig viktig at vi hos Ovako skaper modeller som kan gi oss gode beslutningsgrunnlag så ofte og så tidlig som mulig. Det er ikke bare de store beslutningene som tas på strategisk nivå én gang i året, som skal være i tråd med målene våre, det gjelder også de små beslutningene som tas hver dag.

Hva mener du er viktig for at Emission Tariffs eller andre, lignende løsninger skal få mer utbredt bruk i bedrifter?

En god metodeutvikling er den viktigste nøkkelen til suksess. Det krever en effektiv prosess og en metode som er transparent og som også oppfattes som å gjenspeile virkeligheten på beste mulige måte. Målet må være at forbedringer ikke oppnås ved å vri for mye på metoden, men heller med faktiske endringer som har en reell effekt på utslippene vi genererer. Det er en utfordring Ovako er klar til å takle.

Les mer om Emission Tariffs her!

Les mer om Ovako her!

  • emission tariffs
  • |
  • ovako

Søk