Skip to content
August 11, 2020
3 minutes

Anskaffelse av et Delivery Management-system

For å kunne bestille transporter hos større transportører, kreves det ofte at du bruker en eller annen form for Delivery Management-system, også kalt transportadministrasjonssystem (TA). Mange transportører har et eget system som de lar kundene sine bruke når de bestiller transport hos dem. Eksempel på slike systemer, er Pacsoft Online og DHL Multishipping, som Unifaun leverer til henholdsvis Postnord og DHL. Hvis man derimot vil bestille hos ulike transportører og velge transportør etter pris og andre vilkår, så er det en god idé å bruke et frittstående system, for eksempel Unifaun Online. Da behøver man ikke bytte system når man bytter transportør, og dessuten har man alle oppgaver samlet på ett sted.

Hva bør man tenke på når man anskaffer et Delivery Managementsystem?

De ulike Delivery Management-systemene har i grunnen ganske lik funksjonalitet. Imidlertid kan utviklingsmulighetene være svært forskjellige fra system til system. Basisfunksjonene i et Delivery Management-system er bestilling av forsendelser og utskrifter av relevante fraktetiketter og annen dokumentasjon. Like over basisfunksjonene kommer oppfølgingsmuligheter for å gi deg enda bedre kontroll over transportene dine. Det kan for eksempel dreie seg om ulike valg av varsler til mottakeren, verktøy for å utarbeide rapporter og kunne analysere transportflytene, returbehandling osv. Når du skal velge system, er det lurt å tenke gjennom hvilke krav du har til behandling av transporter. Det er lurt å ha en viss idé om hvilke transportører du vil arbeide med og hvilke av tjenestene deres som passer dine salg, hvor mange forsendelser du tror du kommer til å sende per dag, og dine krav til leveringen til kundene dine. Hvis du har denne informasjonen, blir valget enklere for deg.

Nytten ved å integrere ditt Delivery Management-system og forretnings-/netthandelssystem.

Et viktig aspekt i valget av Delivery Management-system er å finne ut om det har støtte for en integrasjon til netthandelssystemet eller forretningssystemet ditt. Deretter bør du se om denne integrasjonen oppfyller kravene dine. Med en integrasjon koples systemene dine sammen, som blant annet innebærer at informasjonen automatisk overføres mellom systemene. En integrasjon mellom systemene kan spare deg for mye tid ved at du slipper å skrive inn den samme informasjonen flere ganger. Det gjør det også mulig for bedriften din å vokse gjennom kapasitet til å håndtere større ordremengder, når logistikkhåndteringen blir smidigere og mindre tidkrevende. Jo flere forsendelser du har, desto mer sparer du inn på en integrasjon i tid, penger og lavere feilrisiko. Men selv med få forsendelser forenkles arbeidet med transportbehandlingen, og mer tid kan brukes på bedriftens grunnleggende idé. Hos Unifaun merker vi en økende tendens i etterspørselen etter integrasjoner, også blant kunder som bare sender noen få forsendelser i måneden. For de fleste bedrifter er tid den mest verdifulle ressursen, og noe det ofte er mangel på. Mange bedrifter som ikke har en integrasjon til sitt Delivery Management-system, bruker flere timer i uken på å bestille og administrere transporter. Det er timer som alle bedrifter tjener på å bruke på andre ting.

Les mer om Unifauns Delivery Management-system her.

Søk