Skip to content
August 11, 2020
5 minutes

Eget lager eller bruke 3PL eller 4PL?

3PL og 4PL kan gjøre en bedrifts logistikkbehandling betydelig lettere. Avhengig av omsetning og hvilken type vare bedriften din selger, kan det lønne seg å benytte seg av et eksternt lager (3PL) eller behandling av transportene (4PL). Jon Jacobsson, key account manager, og Rikard Jonsson, specialist sales hos Unifaun, forklarer hva 3PL og 4PL er for noe.

EKSTERNT LAGER, 3PL

Hvis man som bedrift ikke vil eller kan ta hånd om sitt eget lager, kan man la en såkalt 3PL, eller tredjepartslogistikk, ta seg av det. Et 3PL-lager er et stort eksternt lager som tar seg av lagrene til flere forskjellige bedrifter. De har ansvar for at det kommer inn gods, pakker forsendelser og sørger for at de sendes til sluttkunden. Det finnes ulike grunner til å sette ut lagerdriften og ikke ta hånd om den selv. I tillegg til plassmangel kan det av og til være mer økonomisk å bruke en 3PL. Man slipper leie av lokaler, arbeid med pakking og eventuelt også transport. Det er lettere å kontrollere kostnadene, man trenger ikke å tenke på personale og ferieavvikling, og hvis man vil vokse som bedrift er det iblant en forutsetning å la lageret vokse et annet sted. Et minus er imidlertid at man etter hvert kan miste kontrollen over kjernevirksomheten og ikke lenger ha kontroll over varene. På den andre siden kan bedriften velge å heller sitte på et lite kontor på en dyr adresse, hvis det er ønskelig. Visse 3PL-lager tilbyr også verdiøkende tjenester. For eksempel kan et vaktselskap som lagrer uniformene sine, få hjelp til å merke uniformene med nyansattes navn og de riktige merkene og etikettene før de sendes ut. Transporten kan også inngå i lagerkostnadene. Alle de store transportørene har egne 3PL-selskaper, men de er atskilt fra transportøren, så selv om man for eksempel velger Bring 3PL, så kan man be dem sende med Postnord hvis man ønsker det.

4PL

Til tross for at de høres veldig like ut, så er 4PL, fjerdepartslogistikk, egentlig noe helt annet enn 3PL. Den store forskjellen er at de som jobber med 4PL, aldri ser godset. Tjenesten en 4PL-bedrift tilbyr sine kunder, er å bestille riktig transport ved hjelp av erfaring, kunnskap og gode priser. Det er ofte billigere å la en 4PL-bedrift ta seg av alle transporter i stedet for å gjøre det selv. Ettersom de kjøper inn store mengder transporter, kan de forhandle prisene med transportørene så langt ned at de selv etter et påslag kan tilby sine egne kunder en bedre pris enn det kunden selv ville kunne få. 4PL fungerer som et eksternt kontrolltårn. Noen i bedriften holder oversikten over alle forsendelser og melder fra hvis noe går galt. Det kan for eksempel være en pall som ikke kom med i sendingen eller en lastebil som ikke rakk båten eller har punktert, slik at varene blir forsinket til sluttmottakeren. De holder oversikt over transportørene, rydder opp i problemer og gjør stadige storinnkjøp. 4PL-bedrifter blir ofte som bedriftens egen logistikkavdeling som man ringer til når man lurer på hvor forsendelsen blir av osv. Enkelte kunder som bruker 4PL, har også 3PL, mens andre har eget lager. Alt kommer an på pris, arbeidskapasitet og hvilke varer man selger. Om det er småting som det er lett å få plass til og behandle, eller om det er større ting som er vanskeligere å behandle. Hva som lønner seg, må man regne på, men når det gjelder 4PL, så kan alle selskaper i alle størrelser opp til ca. 10 millioner i omsetning i mange tilfeller tjene på det. Når omsetning er høyere, er det ikke lenger helt klart hva som blir billigst.

4PL BRA FOR UTENLANDSTRANSPORT

For alle bedrifter er det mye penger som går med til transportkostnader. Man må være oppdatert og kunnskapsrik for å vite hvilke valg man skal gjøre. En 4PL-bedrift har kontinuerlig kontakt med transportørene og er derfor blant annet veldig godt informert om hvilke transportører man bør velge for forskjellige land. 4PL tilbyr denne kunnskapen, men også selve gjennomføringen. Hva man gjør for å sende med TNT i Østerrike eller med DHL i Frankrike, hvilke selskaper som er bra i de forskjellige landene osv. Dette er ikke alltid enkle ting å håndtere. Mange produksjonsfabrikker rundt om i verden har ikke så god oversikt over disse spørsmålene, og det kan føre til forsinkede og dyre transporter. ___________________________________________________________________________________

3PL OG 4PL HOS UNIFAUN

Innen 3PL er sjelden Unifauns system en viktig del, men i 4PL er vi ofte kjernen.Det finnes flere 4PL-bedrifter som bestiller transportene sine med Unifaun. To eksempler er Fraktus og Vchain. Begge har bygget opp sin egen side med Unifauns system med en skreddersydd layoutprofil slik at siden ser ut som deres egen hjemmeside. Nettsidenes karakteristiske formspråk gjør at kundene kjenner seg igjen, og de trenger ikke en gang vite at det er Unifaun som står bak bestillingssystemet.

Les mer her om hvordan Vchain bruker Unifauns system.

RIKARD JONSSON, SPECIALIST SALES HOS UNIFAUN

Søk