Skip to content
August 11, 2020
6 minutes

Hva du bør tenke på hvis du vurderer å gå til innkjøp av et WMS

Vi vet at mange av dere har spørsmål om WMS og lurer på om dere kanskje skal begynne å bruke et. Rikard Jonson, specialist sales hos Unifaun, veileder deg med nyttige tanker som du bør gjøre deg før du treffer en endelig beslutning.

Hva er et WMS?

Et Warehouse Management System (WMS) er et IT-basert system for lagerkontroll og forflytning av varer i lager. Kort sagt handler det om å øke innsynet og forbedre effektiviteten omkring alt som skjer på et lager. De bedriftene som har behov for et lager, må først velge om de vil ta stå for driften av lageret på egen hånd, eller sette det ut til en ekstern aktør. Slike eksterne aktører som står for lagerdrift, kalles ofte 3/4PL. Les vår veiledning om 3/4PL her. Med intern lagerdrift kan ofte en mindre lagervirksomhet behandles som tilleggsmoduler i forretningssystemet som brukes. Hvis virksomheten vokser, blir det imidlertid naturlig å vurdere et eget WMS.

Motivasjon for å investere i et WMS.

Bedriftenes motivasjon for å investere i et WMS er ofte innsyn og effektivitet. Det handler om å møte kravene fra stadig mer kresne kunder og sikre at de riktige varene plukkes og behandles på en så effektiv måte som mulig. På mange lager går personalet fortsatt rundt med lister som er skrevet ut fra ERP-systemet. Når virksomheten vokser, blir denne framgangsmåten både uoversiktlig og ineffektiv. Et velfungerende WMS skal gi både oversikt og ro. Hvis lagerpersonalet via systemet får riktig støtte til arbeidsoppgavene sine, blir jobben mer interessant, personalet blir mer tilfreds, og dermed blir de værende lengre i bedriften. En bedrifts WMS lever imidlertid ikke en isolert tilværelse. I stedet bør systemet være integrert i forretningssystemet (ERP) eller nettbutikken. Dessuten bør systemet også være integrert med Delivery Management-systemet for på den måten å sikre at hele flyten blir så automatisert som mulig.

Hva bør du tenke på når du velger WMS?

Som alltid når du skal velge et system som er viktig for virksomheten din, bør du gjøre en grundig analyse av kravene dine og hvilket av systemene på markedet som best oppfyller disse. På Unifaun anbefaler vi våre Partnere innen WMS Ongoing-warehouse eller Apport Systems. Begge har velprøvde integrasjoner mot Unifaun, hvilket gjør det enkelt å fortsette å bruke Unifauns system, eller å begynne å bruke dem. Nedenfor kan du lese de 3 viktigste tipsene som du bør ha i mente når du skal velge system.

  • Leveres systemet som Software-as-a-Service eller som installert system?

    En del systemer på markedet er såkalte SaaS-tjenester (nettbaserte), mens andre er lokalt installerte. Ofte er valget av installasjonstype knyttet til hvordan dere arbeider i den øvrige virksomheten. For Unifaun er valget mellom de to variantene enkelt. Du bør bruke et nettbasert system. Vi taler her vår egen sak, for vi har alltid selv vært en nettbasert tjeneste. En del hevder at et lokalt system er sikrere, men vi i Unifaun mener at det er lenge siden dette var sant. Med et nettbasert system får du så mange andre fordeler, bl.a. at systemet kan oppdateres kontinuerlig uten manuelle oppdateringer, og det blir dessuten enklere å kommunisere i sanntid med andre systemer.

Et nettbasert system innebærer også at du når som helst kan logge inn i systemet, så lenge du har internettilgang, for å få all relevant informasjon om varene dine.

  • Hvor lett er systemet å integrere mot andre systemer? Har det plug-and-play-koblinger?

    Som nevnte er ikke et WMS et isolert system. Det må kunne snakke sammen med de andre systemene dine for at du skal oppnå maksimal effektivitet og eliminere manuelt arbeid. Kort og godt handler det om å automatisere det som kan automatiseres. Dessuten skaper automatisering mindre risiko for menneskelig svikt samtidig som det korter ned ledetider.

De vanligste systemene å integrere mot, er systemene der du henter ordrene. Det vanlige er at disse behandles i ERP-systemet, men de kan også behandles direkte i nettbutikkplattformen. Integrasjonen er nødvendig for å mate WMS-et med hva som skal plukkes og pakkes på en enkel måte. Utover integrasjon mot ordresystemet trengs det en integrasjon mot et Delivery Management-system, som Unifauns. Det skaper forutsetninger for å ikke behøve å mate inn alle ordrer som skal til transportøren manuelt, men i stedet automatisere prosessen ved å få ut korrekte transportdokumenter og bestilling av transport fra transportøren. Hvis WMS-et du vurderer allerede har ferdige plug-and-play-koblinger til systemene du allerede bruker, er det en stor fordel siden du ikke trenger å gjennomføre et integrasjonsprosjekt. Innhent gjerne referanser om leverandøren fra eksisterende kunder som bruker integrasjonen, sånn at du sikrer deg at den er velprøvd og gir deg den flyten du vil oppnå. Hvis det mangler ferdige plug-and-play-koblinger, trenger ikke det å være en katastrofe, selv om du må være oppmerksom på at det innebærer at det vil kreve mer tid/kostnader for å få prosjektet plass. Hvis du likevel velger å gå denne veien, er det viktig å granske systemets tekniske grensesnitt, det såkalte API-et. Kontroller at API-et er åpent og veldokumentert. Hvis det oppfyller disse kravene, betyr det at hvilken som helst aktør med systemkunnskap raskt og relativt enkelt kan integrere systemene.

  • Hvor raskt og enkelt det er å setta opp en effektiv behandling av varene dine

Selv om du kanskje føler at virksomheten din og flytene dine er unike, så finnes det ganske sikkert andre bedrifter som har lignende virksomhet. Hvis WMS-et du vurderer, er bygget ut fra standarder og har diverse typer vareflyt inkludert fra før av, så sparer du tid. Å basere seg på standardoppsett og siden gjøre mindre tilpasninger til din ønskede flyt, er ofte en betydelig raskere og mindre kostbar prosess enn å begynne med blanke ark og utforme en flyt fra bunnen av. Spør gjerne leverandører om de har eksiterende kunder med en flyt som din ligner din egen. Forsikre deg om at de fleste av flytene dine dekkes av standardkomponenter i WMS-et. Husk at alt som er standard, er mer kostnadseffektivt, i hvert fall på kort sikt. Vi håper denne veiledningen gir deg som vurderer å investere i WMS, et første innblikk i hva du bør tenke på. Du må gjerne kontakte oss i Unifaun for å snakke om WMS eller andre ting som har med din fraktbehandling å gjøre. Les gjerne mer om WMS hos våre partnere:
Ongoing-warehouse
Apport Systems
___________________________________________________________________________________

RIKARD JONSSON, SPECIALIST SALES HOS UNIFAUN

Søk