Forenkle ditt Direkte-EDI

Mange transportører har flere kunder som benytter Direkte-EDI for å booke transport. Dette er en effektiv løsning for å kommunisere transportinformasjon, men krever ofte mye tid og administrasjon. Å tilby Direkte-EDI til en ny kunde innebærer at du må kople ditt system mot kundens. Dette kan være svært omfattende, og for mange store transportører må man påberegne rundt 6 måneder for å ferdigstille oppkoplingen av en enkelt kunde. Hver enkelt integrasjon må så vedlikeholdes, og med flere kunder å ta hensyn til kan til og med små endringer ta lang tid å gjennomføre.

Med vår integrasjonsportal tilbyr vi deg en enklere måte å håndtere Direkte-EDI. Vi setter opp en kopling til ditt system, og fungerer som en informasjonsutveksler mellom deg og dine Direkte-EDI kunder. Vi på Unifaun har lang erfaring med både standardiserte og tilpassede integrasjoner, og du får dermed én enkelt, kompetent, partner for Direkte-EDI.

For kunden blir det ingen forandringer i funksjonalitet; Unifauns system settes opp i bakgrunnen og kunden arbeider helt og holdent via sitt Direkte-EDI som tidligere. Ved hjelp av lang erfaring, og en rekke ferdige integrasjoner mot mange ERP-systemer, blir den eneste forandringen at kunden får en betydelig raskere oppkopling.

Om du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg å effektivisere ditt Direkte-EDI er du velkommen til å kontakte oss her!