Referanser

Over 100 ulike transportører er tilkoplet våre TA-systemer, og de blir stadig flere. Unifauns transportørkunder benytter tjenestene på den måten som best passer hver enkelt transportør.

Noen transportører tilbyr transporttjenestene sine direkte i vårt transportørnøytrale TA-system, mens andre velger mer avanserte bookingportaler i eget navn. Det de alle har til felles er at koplingen til Unifauns TA-system gir en stor effektivitetsgevinst og en enklere håndtering av bookinger. Les mer om våre transportørkunder her!

Referanser

Ved hjelp av DHL Multishipping kan kundene samle transportinformasjon, registrere bookinger og følge upp status - alt i én og samme tjeneste. Read more about DHL
Etter at Ahola lanserte sin egen bookingportal økte EDI-graden med 20% på to år. Det tilsvarer en tidsbesparelse på 16 arbeidstimer per dag. Ahola fikk dermed tilbakebetalt investeringen sin i løpet av kort tid, og EDI-graden fortsetter å øke kontinuerlig. Read more about Ahola Transport

Noen av våre oppkoplede transportører