OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

Bardzo zależy nam na tym, aby wszyscy użytkownicy systemu Unifaun Web-TA odczuwali rzeczywiste korzyści z naszej usługi. Dlatego też raz w roku przeprowadzamy badanie opinii klientów, prosząc ich o podzielenie się z nami uwagami oraz opiniami na temat systemu.

Uzyskane w ten sposób komentarze i propozycje uprawnień są następnie uwzględniane w naszych wewnętrznych planach oraz dyskusjach dotyczących rozwoju. W ten sposób możemy zawsze brać pod uwagę dobro użytkowników oraz rozwijać system w taki sposób, aby wszyscy mogli wykorzystywać go do maksimum.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobów korzystania z systemu Unifaun Web-TA przez innych użytkowników oraz poznać ich opinie na jego temat, zapoznaj się z poniższymi referencjami.