Opinie użytkowników

Obecnie do naszego systemu TA jest podłączonych ponad 100 przewoźników. Klienci przewoźników Unifaun korzystają z naszej oferty w stopniu odpowiednim do potrzeb indywidualnego przewoźnika.

Niektórzy przewoźnicy oferują usługi swoim klientom poprzez nasz system TA podczas kiedy inni reklamują się poprzez zaawansowane portale rezerwacyjne we własnym imieniu. Ich wspólną cechą jest połączenie z systemem TA Unifaun zapewniającego im większą efektywność i prostszy sposób obsługi nadchodzących zleceń transportowych. Dowiedz się więcej o niektórych przewoźnikach podłączonych do naszego systemu.