Cost

Cost

Czy płacisz optymalny koszt frachtu? Czy istnieją jakieś możliwości obniżenia kosztów frachtu za pomocą prostych korekt? Są to pytania, na które często trudno odpowiedzieć. Moduł Unifaun Enterprise Cost zapewnia proaktywną i reaktywną redukcję kosztów związanych z przewozem dzięki pomocy w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym, widoczności kosztów i szerokim możliwościom raportowania

Korzyści

  • Proaktywne obniżanie kosztów transportu przy wyborze optymalnej usługi w oparciu o obowiązujące umowy.
  • Reaktywne obniżanie kosztów transportu poprzez identyfikację i naprawę błędów / nadużycia.
  • Szybka i łatwa realizacja przetargów i rollout poprzez scentralizowaną konfigurację.

Watch our film about Carrier Select. A function in the Cost Module: