Nyheter

Svenska Retursystem vinner Årets Materialhanteringslösning!

maj 31, 2013 Nyheter

På 2013 års Transport & Logistikmässa blev Svenska Retursystem vinnare av det Stora Logistik- och Transportpriset i kategorin Årets Materialhanteringslösning med motiveringen:

Svenska Retursystem har genomfört förändringar i systemet för returhelpallar vilket kommer att gynna dagligvarubranschen som helhet. Färre avgiftstyper och förändrad dygnshyra ska förenkla och effektivisera det befintliga systemet för returhelpaller och samtidigt möjliggöra ett ökat användande av returhelpallar, istället för användandet av EUR-pallar, och med returpallarna därmed effektivisera varuflödena och minska utsläppen av koldioxid.

Som en del i Svenska Retursystems logistiklösning, tillsammans med Sonat är Memnon Networks glada och stolta för utmärkelsen. Svenska Retursystem driver effektiva retursystem som förenklar och förbättrar branschens logistik- och varuflöden. Systemet har blivit en standard i dagligvarubranschen och bidrar till att göra varuflödena så resurs- och kostnadseffektiva som möjligt. Returlådorma och returpallarna skyddar konsumentprodukterna bättre och gör arbetet enklare med funktionell utformning och automatiserade processer.

Genom det uppdaterade erbjudandet räknar Svenska Retursystem med att branschen genom att använda returhelpallen kommer kunna spara minst 60 miljoner kronor per år samtidigt som miljöbelastningen minskar.

Memnon Networks levererar TA-systemet Memnon Apport till Svenska Retursystem och bokningen av samtliga pallar går via systemet. Lösningen hanterar flöden in och ut från tvättanläggningar, till och från dagligvaruhandeln och även saldo-flöden mellan handlare. Dessutom hanteras flera europeiska leveranser. Tidigare behövdes tre olika TA-system för att hantera dessa behov men idag går alltså alla flöden via Memnon Apport. Svenska Retursystem kan därmed effektivisera flödena och fokusera på att fortsätta leverera en av Sveriges bästa materialhanteringslösningar. Martin Randel, VD på Memnon Networks säger:

“Jag är väldigt stolt över att vara partner till Svenska Retursystem och att ha varit delaktig i att utveckla en ledande logistiklösning. Jag vill rikta ett stort grattis till Svenska Retursystem och ser fram emot att vara del av det fortsatta förbättringsarbetet under kommande år.”

För mer information kontakta
Martin Randel, VD – Memnon Networks
Telefon: +46 70 528 53 72
Carina Kronqvist, Logistik- & IT-chef – Svenska Retursystem
Telefon: +46 70 811 88 70

Memnon Networks erbjuder innovativa e-lösningar som förenklar användarnas transportadministration, sänker kostnaderna och ökar kvaliteten i verksamhetens affärsprocesser. Memnon Apport är Nordens marknadsledande system för transportadministration och används för närvarande i 75 länder. Varje dag bokar över 100 000 kunder fler än 300 000 paket i Memnon Apport.
www.retursystem.se