Nyheter

Prisförändring i Unifaun Online

oktober 1, 2015 Nyheter

I juni 2015 gick det ut information till användare i Unifaun Online via e-post om de kommande ändringar av dels paketeringen av Unifaun Online, dels om prisändring som sker från och med den 1 oktober. Informationen nedan är ett förtydligande av gällande villkor.

Den 1 oktober 2015 ändras priset för Unifaun Online Standard till 125 SEK/månad (tidigare 100 SEK/månad) och för Unifaun Online Plus till 300 SEK/månad (tidigare 200 SEK/månad). De 100 första sändningarna ingår precis som tidigare och kostnaden per sändning utöver dessa är fortfarande 1 SEK/sändning för Standard resp. 2 SEK/sändning för Plus.

Paketeringsförändringar innebär att funktioner som ingår i paketeringen för Unifaun Online Standard och Unifaun Online Plus ser lite annorlunda ut mot förut, men de kunder som tidigare har använt funktioner som tas ur en paketering, kommer inte att påverkas förrän från och med 2016-10-01.

Följande paketering gäller från och med 1 oktober 2015

I Unifaun Online Standard ingår

 • Alla grundläggande funktioner
 • Transportörsstöd enligt tidigare
 • Användarprofiler med två användare
 • Snabbutskrift på laser och etikettskrivare
 • Status på sändningar
 • Boka upphämtning
 • Komplett historik
 • Import/export av mottagare
 • Serieutskrift
 • Upp till 10 000 registrerade adresser

I Unifaun Online Plus ingår

 • Alla grundläggande funktioner
 • Alla funktion i Unifaun Online Standard
 • Transportörsstöd enligt tidigare
 • Användarprofiler med tio användare
 • Föravisering via e-post
 • Gästinloggning till sändningshistorik
 • Export av sändningshistorik
 • Prisfråga mot transportörers funktion
 • Ordersammanslagning
 • Unifaun Track&Trace publik spårning
 • Upp till 30 000 registrerade adresser

Plus-funktioner som kan köpas till Unifaun Online Plus

 • Periodrapporter
 • Konsolidering
 • Profilhantering
 • Butikskedjeupplägg
 • Artikelregister
 • Prisstatistik mot transportörers funktion.

För alla kunder som tidigare har använt någon av de funktioner som tas ur en paketering gäller följande:

Funktionerna redovisas på varje faktura med det pris för funktionen som gäller från och med 1 oktober 2015.
Funktionerna är dock rabatterade med 100% under 12 månader från 1 oktober 2015, därefter gäller det belopp för respektive funktion som framgår av fakturan. Om du efter 1 oktober 2016 inte vill fortsätta att använda en funktion, behöver du säga upp den funktion du inte längre vill använda.

Vill du prata med oss om en funktion eller om paketeringsändringen, kontakta Unifaun på telefon 031-725 3529 eller e-post sales@unifaun.com

För alla kunder gäller de sedan tidigare aviserade prisändringarna för paketen Unifaun Online Standard och Unifaun Online Plus från och med 1 oktober 2015. Läs mer om priserna här.