Nyheter

Uppdatering av Generella villkor och uppdatering av paketering i Unifaun Online och Pacsoft Online!

mars 29, 2019 Nyheter

Per den 1:a maj 2019 uppdateras Unifauns Generella Villkor. Förändringen gäller för samtliga Unifauns tjänster. De största förändringarna i de Generella Villkoren är att de numer är på engelska och att de täcker in kunder oavsett i vilket land kunden befinner sig. Du kan läsa de Generella Villkoren här!

Förändringar i paketeringen för Unifaun Online – gäller från 1:a maj 2019

Per den 1:a maj 2019 förändrar vi paketeringen för vårt mest populära Delivery Management system – Unifaun Online. De viktigaste förändringarna är:

  1. 5 SE som transportörsval tas bort och avgiften per transportör sänks
    Förändringen genomförs eftersom vi vill att du som kund ska kunna välja vilken transportör du önskar, och bara betala för de du vill använda. Den gamla varianten av paketering har gett favör till de största transportörerna på marknaden. Med alla nya leveransalternativ som ständigt dyker upp på marknaden och som Unifaun lägger till i vårt transportörsbibliotek vill vi ge dig som kund möjlighet att välja exakt de transportörer du önskar.Avgiften för varje transportör som läggs till på kontot sänks till 75 kr/mån för Unifaun Online Standard (tidigare 100 kr/mån) och till 150 kr/mån för Unifaun Online Plus (tidigare 200 kr/mån). Samtidigt förändrar vi grundavgiften för kontot i Unifaun Online. Avgiften blir 50 kr/mån för Unifaun Online Standard (tidigare 25 kr/mån) och 150 kr/mån för Unifaun Online Plus (tidigare 100 kr/mån). I kontot ingår de första 100 sändningarna, oavsett vilken transportör som utfört transporten.För befintliga kunder som använder Unifaun Online 5 SE kommer den nya avgiften att baseras på vilka faktiska transportörer som använts under 2019.
  2. Sändningsavgift i intervaller
    Istället för att betala en rak avgift för varje sändning som idag, ändrar vi så att volymavgiften tas ut i olika steg. Det ger en bättre förutsägbarhet av kostnaden för användningen av systemet.

 

Antal Sändningar Pris Unifaun Online Standard (SEK) Pris Unifaun Online Plus (SEK)
0-100 0 0
101-200 95 190
201-250 165 330
251-400 280 560
401-700 550 1100
701-1000 850 1700
1001-1400 1200 2400
1401-2000 1700 3400
2001-3000 2550 5100
3001-4000 3500 7000
4001-5000 4375 8750
5001-6000 5250 10500
6001- Offert Offert

 

Exempel: Om du använder Unifaun Online Standard och gör 235 sändningar en specifik månad genererar det en volymavgift om 165 kr. Motsvarande volym i Unifaun Online Plus får en avgift på 330 kr.

3. Orderkopplingsavgiften justeras från årsavgift till månadsavgift
En stor del av alla företag som använder Unifaun Online eller Pacsoft Online väljer att integrera andra system med lösningen. Vanligast förekommande är integrationer från ordersystem som ERP, Webbshopsplattform eller WMS.

Tidigare har faktureringen för orderkopplingen skett på årsbasis. Vi förändrar nu det så att det likt avgiften för kontot eller andra tillvalsfunktioner baseras per månad, med kvartalsfakturering. Avgiften förändras till 200 kr/mån (tidigare 2000 kr/år). Som en del i förändringen förbättrar vi möjligheten att kombinera olika integrationssätt utan ökad kostnad. Som integrationskund kan du därmed låta vissa flöden hanteras via APIConnect, andra via OnlineConnect eller XMLPosting.

4. Två varianter av funktionen Prisstatistik slås ihop
Funktionen Prisstatistik finns idag i två varianter, en som ger möjlighet till användning mot transportörers egna prisuppslag och en som ger möjlighet till prisuppslag mot en extern tjänst. Dessa två slås nu ihop till en funktion med det gemensamma priset 225 kr per månad. Observera att om prisuppslag mot en extern tjänst används kan ytterligare avgifter tillkomma.

För mer information om hur den exakta paketeringen och prissättningen ser ut från den 1:a maj 2019,klicka här!