Copyright © 2020 Unifaun AB. All rights reserved.

Helt nya insikter med Unifaun Analytics eCom
 

Unifaun Analytics eCom bygger på Qlik Sense-teknik
 och är ett kraftfullt verktyg för e-handelsföretag som 
hjälper dig att visualisera dina transportdata. 
Med intuitiva och interaktiva drill down-diagram 
ger dig Analytics eCom helt nya insikter!

Visualiseringar kan göras av ett antal datatillgångar, såsom:

Leveranser och retursändningar


Sändningsvägar

Transportörer och transportörstjänster

Vikt

Volym

Sändnings- och beställningsnummer

Hämtningsplatser

Intuitiva och interaktiva drill down-diagram

Fullständig översikt över alla dina sändningar

Byggd på Qlik Sense-teknik

Sändningsstatusar


Statusar
 
Statuskategorier


Tidsstämplar

Fokusera på enskilda sändningar och statusar för att hitta problem

Analytics eCom är utformat för att ge dig en fullständig översikt över alla dina leveranser och returer och använder data från ditt Unifaun Online-konto för att visualisera alla dina flöden i realtid.

Under webbinariet berättar Unifaun om:


På SvenskaPå Engelska

Exportera enkelt dina data till 
Excel för ytterligare analys

Håll koll på hur du uppfyller dina leveranslöften

Visualisera och mät alla dina flöden

Mats Fischerström, Product Manager eCom Unifaun

  • Varför det är viktigt att analysera och mäta leveransdata.
  • Hur Analytics eCom fungerar.
  • Hur ditt e-handelsföretag kan använda funktionen för att optimera era leveranser och därmed stärka shoppingupplevelsen och minska antalet supportärenden.

Se vårt senaste Webbinarium

Jag vill veta mer,
kontakta mig.


Obegränsade visualiseringar

Mät vilka transportörer dina kunder väljer

Färgdiagram för leveranser

Hämtnings- och utlämningsplatser

Identifiera långa ledtider på dina leveranser