Moduler i Unifaun Enterprise

Vi på Unifaun tror starkt på skalbarhet i våra Delivery Management-system. Med skalbarhet menar vi att du ska kunna skala och anpassa våra tjänster efter dina behov. Inom Unifaun Enterprise erbjuder vi därför ett antal valbara moduler ovanpå grundmodulen Core. På så sätt får du tryggheten i ett standardiserat system samtidigt som du får flexibiliteten att lösa era specifika behov.

Basen i Unifaun Enterprise är vår Core-modul:

 Core

 

Addera värde via Unifaun Enterprise tilläggsmoduler: