Möjligheter i Unifaun Enterprise

Vi på Unifaun tror starkt på skalbarhet i våra TA-system. Med skalbarhet menar vi att du ska kunna skala och anpassa våra tjänster utefter dina behov och vi erbjuder därför Unifaun Enterprise som en grundtjänst med ett antal valbara moduler. På så sätt får du tryggheten i ett standardiserat system samtidigt som du får flexibiliteten att lösa era specifika behov.

I Unifaun Enterprise finns alltid möjlighet att anpassa tjänsten efter er egen layout. Tjänsten kan anpassas till era färger och även innehålla er egen logotyp. På så sätt kan TA-systemet rent visuellt se ut som ett internt system, mot interna eller externa användare.

De olika modulerna som finns tillgängliga i Unifaun Enterprise är: