Freight Cost Management

Betalar du korrekt fraktkostnad? Finns det möjlighet att sänka dina transportkostnader genom en enklare justering? Det är frågor som många vill ha svar på men som ofta är svåra att besvara. Med Freight Cost Management får du kontroll och visibilitet över dina fraktkostnader.

Prisberäkning

Vill du veta vad frakten kommer att kosta redan innan du bokar din transport, eller kanske följa upp dina transportkostnader över tid? Genom att beräkna kostnaden för varje enskild sändning får du full kontroll över dina transportkostnader. Kostnaden beräknas utifrån dina transportavtal, vilket gör att du alltid får korrekta priser på dina frakter.

Fakturainläsning

Fakturainläsning innebär att transportörernas elektroniska fakturor läses in och översätts till ett enhetligt format i Unifaun Enterprise. Detta ger dig möjlighet att visualisera och jämföra fakturor från olika transportörer samt kontrollera transportkostnader och avgifter mot dina beräknade priser.

QlikView FCM & Excel rapport

Med hjälp av BI verktyget QlikView kopplar tjänsten samman fakturainformationen med dina sändningar och prisberäkningar i visuella rapporter vilket möjliggör avancerad uppföljning av både sändningsvolymer, kostnader och fakturainformation. QlikView FCM är helt integrerat med tjänsten och låter dig följa utvecklingen över tid, och med möjlighet att filtrera dina rapporter på en mängd parametrar.

Ladda ned white paper (FCM)

  • Ange din epost för att ladda ner white paper.