Integration Services

Integration Services är vår tjänst för att integrera Unifaun Enterprise med dina övriga system. Det innebär att transportinformation per automatik överförs från ditt ERP-system, WMS-system eller annat system till Unifaun Enterprise. På så sätt kan du arbeta med dina transporter i ett enda system samtidigt som du minimerar manuellt arbete och risken för fel.

Integrationen anpassas enkelt efter dina behov och kan innebära allting från en standardiserad integrationsmodul med automatisk inläsning av transportinformation till TA-systemet, till avancerade integrationer med inbyggd affärslogik och återrapportering.

Integration med affärslogik

En integration kan bli mer än ”bara” en informationsväxel, våra konsulter hjälper dig gärna med mer avancerad mappning av transportinformation. När en transportorder genereras av ditt affärssystem kan integrationen per automatik välja rätt transporttjänst, välja rätt transportörsavtal, komplettera adressinformationen eller hantera annan inbyggd logik som hjälper dig i dina processer. Med hjälp av återrapportering kan du hantera dina transporter direkt från ditt affärssystem och där se beräknade transportkostnader, senaste status och annan relevant information.

Varje företag har sina individuella behov och vi tar därför gärna en diskussion med dig för att gemensamt komma fram till hur en integration kan hjälpa dig att bli mer effektiv i din transporthantering.

ERP_system

Unifaun_Printr

Integration med automatisk utskrift

Unifaun ApportConnect är programvaran för dig som vill ha en enkel lösning för integration och automatiserad utskrift av transportdokument. Istället för att bygga en integration mellan ditt interna system och Unifaun Enterprise kan du med Unifaun ApportConnect istället lokalt installera en programvara som hanterar både din integration och dina utskrifter.

Med Unifaun ApportConnect får du en snabb och smidig integration som kan anpassas efter dina behov. Exempelvis kan du boka dina transporter centralt och per automatik skriva ut fraktdokumenten på rätt skrivare på ditt lager. Reglerna sätts upp vid installationen och därefter är allt du behöver göra att lägga en fil med transportinformation i en lokal mapp på din dator.