Outbound Management

Outbound Management ger dig möjlighet att samla alla dina utgående leveranser i ett och samma användarvänliga och flexibla system. Du får på så sätt kontroll, visibilitet och effektivitet kring dina transporter.

Avancerade administrationsmöjligheter

I Unifaun Enterprise har du möjlighet till avancerade rättighetsinställningar på användarnivå. Det innebär att du själv kan bestämma exakt vilka rättigheter och möjligheter respektive användare i tjänsten har tillgång till. Exempel på detta är att ekonomiavdelningen har möjlighet att bestämma vilken transportör som bör användas till respektive transport medan lagerpersonalen har möjlighet att bestämma när en transport ska bokas. Har du flera lager kanske du vill att de olika lagren endast ska se sina egna transporter medan du som administratör ska ha överblick på samtliga. Vi tar gärna en diskussion med er där vi gemensamt kommer fram till vilken lösning som bäst passar dig och din organisation.

Optimera er bokningsprocess

Med hjälp av en fullständig adressbok och individuellt anpassade mallar kan du optimera er bokningsprocess och anpassa bokningsflödet efter era processer.  Du kan förboka transporter och uppdatera transportinformationen innan slutgiltig order, du kan konsolidera transporter och bifoga transportdokument i bokningen. Med Unifaun Enterprise finns stora möjligheter att effektivisera er transportadministration, kontakta oss så berättar vi mer.

Följ upp dina transporter

När du bokar din transport kan du i Unifaun Enterprise enkelt följa senaste status via Track & Trace. Senaste status visas för samtliga transporter i en enhetlig vy och informationen hålls kontinuerligt uppdaterad genom vår koppling till transportören. Du kan också välja att få olika former av aviseringar då vissa statushändelser inträffar eller om det uppstår förseningar, på så sätt är du alltid uppdaterad utan att behöva logga in i tjänsten.

Din transportinformation sparas automatiskt i Unifaun Enterprise och ger dig möjlighet till uppföljning och analys av dina transportflöden. Genom olika former av rapporter kan du få en enkel överblick kring dina transportvikter, leveransadresser eller annan information som är intressant för dig och för din verksamhet.