TA för Avancerad Logistik

Unifaun Enterprise är transportadministrationssystemet (TA-systemet) för dig som har mer avancerade behov. Det kan handla om stora mängder transporter, om hantering av inkommande transporter, om avancerade integrationer eller annat – vi har lösningar för dig.

Ett TA-system är i grunden en kommunikationskanal mellan transportköpare och transportör men med Unifaun Enterprise tar du steget längre. Utöver att validera och förmedla transportinformation är tjänsten ett verktyg för att utveckla, effektivisera och förenkla din transporthantering på en högre nivå.

Unifaun har lång erfarenhet av att arbeta med komplicerade transportfrågor och vi har en historia av lyckade implementationer och långtgående samarbeten hos stora företag och 3/4-PL aktörer. Bland annat kan nämnas Cargotec-koncernen (Hiab, MacGregor, Kalmar). Du kan därmed känna dig trygg i att du hittat en partner som du kan växa med, nu och i framtiden.