Skip to content

Delivery Cloud

Den datadrivna leveransfördelen

En bra leveransupplevelse är nyckeln till nöjda kunder

Om du säljer något på nätet vet du hur svårt det är att sticka ut.

Tack vare internet har dina kunder ett stort urval, vilket gör det nästan omöjligt att dominera en marknad vad gäller produkter, priser eller tjänster.

En bra kundupplevelse är det enda som gäller. Hur du behandlar dina kunder kommer att avgöra huruvida du vinner deras förtroende och lojalitet.

Och för att vinna på kundupplevelsen måste du uppfylla (eller överträffa) förväntningarna i varje skede av kundresan – från första intresse för din produkt till leverans.

Det här sista steget är kanske det mest förbisedda, vilket är konstigt med tanke på att världen har vant sig vid extremt snabba leveranser.

Det är också det sista steget vad gäller kundupplevelsen, den sista chansen att tillfredsställa en köpare.

Insatserna kunde inte vara högre

Kundens lojalitet vinns eller förloras i lagret, under leverans och vid kundens mottagande. 

Kraften i leveransdata

 

NNyckeln till att vinna ligger i de data som produceras under hela leveransprocessen. Denna råa informationen berättar historien om din leveransupplevelse och kodifierar vad som fungerar och vad som inte fungerar.

 

Genom att analysera den här datan kan du få värdefulla insikter som du behöver för att effektivisera dina arbetsflöden och göra avgörande förbättringar.

 

Och möjligheterna är oändliga. I varje leveransstadie finns en chans att hitta effektiviseringar och ge mervärde till dina kunder. Du måste helt enkelt hitta den data som indikerar att det finns utrymme för förbättringar. ”X:et” på kartan.

Men det finns ett problem …

Det vore enkelt att få tillgång till dessa insikter om leveransdatan var ren, organiserad eller lättillgänglig.

Men detta är mycket sällan fallet.

I stället är det en ständigt virvlande ström av information kopplad till en mängd olika system och processer.

Och informationen ändras hela tiden. En värdefull insikt kan förvandlas till gamla nyheter över en natt.

Och även om detta inte är något nytt har det förvärrats av den ökade efterfrågan på blixtsnabba leveranser. Dagens företag bollar med mer data än någonsin tidigare och har mindre tid att hantera den. Därför går data ofta förlorad eller glöms helt enkelt bort.

Och det blir svårare att få någon av de fördelar som anges ovan. Det är nästan omöjligt att få en korrekt övergripande bild av leveransprocessen.

Sanningen är att det är en enorm utmaning att bena ut denna komplexitet. Data måste extraheras från olika system genom tidskrävande manuella processer, vilket kräver energi som bättre kan användas för att möta kundernas efterfrågan.

Och det är därför de flesta företag helt enkelt ignorerar det. Och på detta sätt ignorerar de en enorm möjlighet att skapa konkurrensfördelar.

Utnyttja värdet från beställning till leverans

Vi har utvecklat Delivery Cloud för att lösa detta problem.

Det är en Delivery- och Transport Management-plattform som hjälper företag i alla branscher att säkerställa nyckelprocesser, förbättra leveransupplevelsen och sälja mer.

Den tar bort komplexiteten i databehandlingen och ger dig en tydlig inblick i varje steg i leveransprocessen, från order till leverans. Vad du än säljer kan du förstå och granska varje klick, byte och mil.

Det bygger på Living Delivery Data , vårt namn för ett unikt dataset som innehåller:

Statusdata

Inklusive kostnads- och operatörsval, detta är den vinnande ingrediensen i realtids-CX – (paketcentrerat)

Kunddata

Aggregerade data om kunder för nya insikter och affärer (kundcentrerat)

Strategidata

Data som hjälper till att skapa ett bättre företag (processcentrerat)

Men lika viktigt som själva informationen är vad vi gör med den.

Vi slår ihop den – genom att extrahera data från alla dina silor och konsolidera dem i ett enda system.

Vi kategoriserar den – genom att strukturera den på ett sådant sätt att den är lätt att utforska och analysera.

Vi ansluter den  – till backend-system som ERP och WMS, och till e-handelsplattformar.

Delivery Cloud ger företag av alla storlekar och i alla branscher möjlighet att optimera alla steg i leverans- och transporthanteringen.

Delivery management

  • Delivery Cloud hjälper dig och dina kunder att ta rätt beslut i varje steg från kassan till bokning & utskrift, paketspårning och drop-off.
  • Relevanta leveransdata bidrar till ständig förbättring av din leveranshantering.
  • Vi kallar detta Precision Delivery Experience och det är så du skapar en bra kundupplevelse genom leveranshantering.
Läs mer Transportörsnätverk

Transport management

  • Delivery Cloud är uppkopplat, skalbart och drivs av insikter som gör att du kan vara proaktiv med din transporthantering.
  • Det möjliggör ständig förbättring genom att hjälpa dig att identifiera och minska ineffektivitet, hitta möjligheter och tillgodose kundernas viktigaste leveransbehov.
  • Vi kallar detta Lean Delivery och det är så du kan dra fördel med din transporthantering.
Läs mer Integrationer

Lär dig mer om leveransdata

Kundupplevelsen är avgörande för varje företag och i en värld som förväntar sig blixtsnabba leveranser är kundernas leveransupplevelse extra viktig.

För att skapa den bästa upplevelsen måste du hitta och använda rätt leveransdata men det är lättare sagt än gjort.

De flesta företag drunknar i en oändlig ström av leveransdata som genomsyrar verksamheten i alla dess olika system och processer.

Vårt Delivery Cloud hjälper dig att hantera detta dataflöde. Du får också hjälp att använda dig av den till din fördel. För första gången kan du skapa en komplett bild av din leveransprocess och identifiera de otaliga möjligheterna att hantera ineffektivitet och ta tillvara på möjligheter.

Detta är nyckeln till att få lojala kunder som stannar kvar. Varje liten justering och förbättring ger en bättre upplevelse vid den kritiska sista fasen av kundresan.

Dra nytta av hela värdet på dina leveransdata och förenkla datahantering och analys.

Prata med oss

Våra produkter

Våra produkter

  • Unifaun Online
  • Unifaun TMS
  • Unifaun Delivery Checkout
  • Mina Paket

Delivery Cloud i praktiken

Sök