Rootstock

Rootstock Cloud ERP på Salesforce plattform

Rootstock Cloud ERP är ett molnbaserat kraftfullt, funktionellt, heltäckande och konfigurerbart ERP för tillverkande och distribuerande företag med lokal och global supply chain. Passar lika bra för både stora multinationella bolag och mindre lokala företag. Snabb implementation och konstant uppdaterad programvara ger låga driftskostnader över tid.

Konfigurerbarheten ger inte bara snabb implementation och anpassning till företagets behov utan också ett förändringsvänligt system som kan anpassas löpande vartefter företaget eller företagets processer förändras.

Rootstock Cloud ERP är 100 % utvecklat på Salesforce världsledande molnplattform och därmed självklart i grunden framtaget för användning på mobila enheter varhelst i världen man befinner sig. Självklart sömlös integration med Salesforce ledande CRM (Sales Cloud) och deras Servicelösning, Service Cloud.

För att automatisera och kvalitetssäkra transporthantering finns en snabb och enkel integration mellan Rootstock Cloud ERP och Unifaun TA-system. Risker för manuella fel minimeras samtidigt som du sparar både tid och pengar. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet.