Prodtime

Prodtime är ett komplett affärssystem för små- och medelstora företag. Deras kunder finns i flera branscher såsom trä- och metallindustrin, lager och grossist samt ytbehandling.Programmet finns som olika paketlösningar med flera tillägg som kan kompletteras med.
I över 25 år har programmet och dess idéer utvecklats i nära samarbete med kunderna. Det har gjort systemet flexibelt och anpassningsbart för olika typer av verksamheter.
Läs mer på www.prodtime.se

Unifaun erbjuder orderkoppling mellan Unifaun Online eller Pacsoft Online och affärssystemet Prodtime. Unifaun Orderkoppling ger online-systemet möjlighet att ta emot information från affärssystemet för att kunna återanvända uppgifter om t.ex. mottagare, ordernummer och tjänst. Du kan även skriva ut transportdokument och skicka EDI direkt från affärssystemet. En förutsättning är att kunna producera en textfil med information i Unifauns XML-format eller tabbavgränsad text.