Apport Systems

Om Apport Systems

Apports Warehouse Management System skapar lageroptimering genom att automatisera manuella arbetsgångar och ge lagerarbetarna den överblick som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt. Systemet bygger på den senaste tekniken, som röststyrning, röstplock, streckkoder och trådlös datafångst – allt för att effektivisera lagerrutinerna. Sammantaget leder detta i genomsnitt till en effektivisering av lagret med 25-40 procent.

Läs mer om Apport Systems här!

Integrationen mot Unifaun

Företag som använder Unifauns system har möjlighet att enkelt integrera transporthanteringen med Apport Systems WMS-system. Fördelarna är att stora delar av logistikflödet automatiseras, för maximal tidsvinning och överblick.

En av de gemensamma kunderna till Unifaun och Apport Systems är Didriksons som tillverkar funktionella plagg som håller dig torr och skön oavsett väderlek, och som bland annat är Skandinaviens största varumärke för regn- och funktionsplagg.

Läs ett referensfall om Didriksons här!